Xalqaro jinoiy politsiya tashkiloti- interpol

Jinoyat politsiyasi xalqaro tashkiloti (JPXT) milliy politsiya muassasalarining vakillaridan tashkil topgan bo’lib, politsiya organlarining o’zaro ish aloqalarini o’rnatishni, jinoyatchilikka qarshi kurashda barcha milliy huquqni muhofaza qilish organlarining kuchlarini birlashtirishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan.