Xalqaro munosabatlar va diplomatiya tarixi

AQSH 1952-yilda yanada dahshatliroq ommaviy qurg‘in quroli —Vodorod bombani yaratdi. Uning qudrati 10 mln tonna trotilga teng edi.SSSR esa bir yildan keyinroq bunday qurolga ega bo‘ldi.