Xorijiy mamlakatlarda iqtisodiy xavfsizlikning ta’minlanish modellari

Ushbu taqdimotda AQShning iqtisodiy xavfsizligi, AQShning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash mexanizmi,Rossiyaning iqtisodiy xavfsizligi haqida bayon etilgan.