Yaponiya davlati ijtimoiy hayoti

Yaponiya dehqonchilik mamlakatidir. Uning yetakchi tarmog’i dehqonchilikdir. Don xo’jaligida sholikorlikning o’rni alohidadir. Sholi jami ekin maydonlarining yarmiga yaqinida ekiladi va yiliga 10 – 12 mln. t. sholi tayyorlanadi. Shuningdek, bug’doy, soya, turli sabzavot va bog’dorchilik tarmoqlari ham ancha ahamiyatli.