Yaponiya iqtisodiyoti

Taqdimotda Yaponiya makroiqtisodiy rivojlanish modelining bosqichlari, omillari va xususiyatlari, Yaponiya iqtisodiyotining tarkibi va rivojlanish dinamikasi, Yaponiya iqtisodiyotiga jahon moliyaviy-iqtisodiy inqiroziiing ta’siri va undan chiqish yo’llari, O’zbekiston va Yaponiya iqtisodiy hamkorligi haqida yoritilgan.