Yettinchi va sakkizinchi sinfda o’qiyotgan qiz bolalarini jismoniy rivojlanishining yurak – qon tomirlar tizimi ko’rsatkichlari

Bolalar va o’simirlarning jismoniy o’sish va rivojlanishi yosh fiziologiyasi fanining eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bolalar va o’simirlarning jismoniy rivojlanish ko;rsatkichlari va salomatligio’rtasida uzviy bog’liqlik mavjud. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan o’quvchilar jismoniy rivojlanishini kuzatish ularni qanchalik darajada sog’lom o’sayotganligini bilish uchun kerak bo’ladi.