Yo’ldosh shakllanishida dastlabki a’zolarning ro’li. Xomiladorlik davrida ona organizmida yuz beradigan fiziologik jarayonlar.

Тalabalarni embrion rivojlanishni qay tariqa borishi dastlabki a’zolarning paydo bo’lishi va bir biriga bog’liqligi yo’ldoshning tuzulishi va turlari bilan tanishtirish.