Yunon polislarining tashkil topishi

Evropada ilk bor yuzaga kelgan YUnon sivilizatsiyasi tarixi uch bosqichga bo‘linadi: birinchisi — bu m.a. II ming yillikda Krit va Mikenada ilk sinfiy jamiyatlar va davlat birlashmalarining paydo bo‘lishi va halokati.