Юз-жағ сохаси анормалиялари

Маъруза матни янги адабиётлардан, интернет маълумотларидан фойдаланиб бойитилган. Ушбу маъруза матни тишсиз жағлар клиникаси этиологияси патогенези ва клиник кўриниши кетма-кетлиги аниқ матн асосида тушунарли тарзда ёритиб берилган.