Askarning jangdagi majburiyatlari. Askarning shaxsiy quroli va ekipirovkasi.

Askarning jangdagi majburiyatlari. Askarning shaxsiy quroli va ekipirovkasi.

Askarning jangdagi majburiyatlari. Askarning shaxsiy quroli va ekipirovkasi.

Mazkur  o‘quv  savolni  jangdagi  o‘rni  tushuntirish  bilan  boshlash  maqsadga  muvofiq  bo‘ladi. Askarning  jang  paytidagi  o‘zining  burchlarini  puxta  bilishi  va  chuqur  anglashi  uning  jang  maydonidagi  xarakatlanishini  ongli  va uddaburonlik bilan  bajarishiga  yordam  berishini mashg‘ulot   rahbari  ta’kidlaydi.   Mashg‘ulot   rahbari  quriqlikdagi  qo‘shinlarning jangovor  nizomidan  askarning  jangdagi  majburiyatlirini o‘qib  eshittiradi. Undan  keyin  Talabalarga  askar  nafaqat  o‘z  majburiyatlarini  puxta  bilishi,  balki  seksiya  komandirining majburiyatini  xam bilishga  majbur  ekanligini  aytib sabablarini  tushuntiradi. Mashg‘ulot   rahbari  Talabalarga savollar  bilan  murojat  qilib  ularning  faolligini  oshirishga  xarakat  qiladi.

Seksiyalarning  tarkibi shtatlar va tabellar bilan aniqlanadi, shuningdek seksiyaning jangovar vazifasiga xam bog‘liq  bo‘ladi.  Askarning shaxsiy  quroli  va ekipirovkasi  masalasida  xam  mashg‘ulot  rahbari alohida  to‘xtalib  o‘tadi. Askarning shaxsiy  quroli masalasidagi  majburiyatlarini izohlaydi  va  askarning  ekipirovkasiga  kiradigan  ruyxatdagi  buyumlarni  iloji  boricha  namunasini  ko‘rsatishga  xarakat  qilishi  tahsinga  sazovor  bo‘ladi. O‘quv  savolini  yakunida  Talabalarning  savollariga  javob  beradi.

Har bir askar:

— guruhning, o‘z seksiyasining (tankining) va o‘zining jangovar vazifalarini bilishga;

— dushman tanklarining, boshqa zirhlangan mashinalarning va tankka qarshi vositalarining jangovar imkoniyatlarini, ularning kuchli va zaif tomonlarini, ayniqsa eng zaif joyini bilishga;

—istehkom  inshootlarini jihozlash hajmi va jihozlash tartibini;

— doimo kuzatuv olib borishga, dushmanni o‘z vaqtida topib olishga  va darhol bu haqda  komandirga  bildiruv berishga;

— hujumda qat’iyat   va   qo‘rqmasdan   xarakatlanishga, mudofaada bardam va tirishqoq bo‘lishga, dushmanni barcha usul  va  vositalar   bilan  yo‘q  qilishga,   jangda   matonat, zukkolik ko‘rsatishga, o‘rtog‘iga yordam berishga;

— joydan, individual himoya vositalaridan va mashinaning ximoya xususiyatlaridan mohirona foydalanishga; okop va pana joylarni tezda jixozlashni bilishga, niqoblanishni amalga oshirishga, to‘siq — g‘ovlardan va zaxarlangan joylardan o‘ta olishga, tankka qarshi minalarni o‘rnatishni va

chiqarib olishni bilishga; maxsus ishlov berishni o‘tkazishni bilishga;

— xavodagi dushmanni tanib ollshga va uning samolyotlari, vertolyotlari va boshqa nishonlarga o‘qotar qurollardan o‘t ochishni bilishga, ularning eng zaif qismlarini bilishga; jangda  komandirini  himoyalashga,   agarda u jarohat olsa yoki o‘lsa qo‘rqmasdan bo‘linma qo‘mondonligini o‘ziga olishga;

—jangda komandirning ruxsatisiz o‘z joyini

tashlab ketmaslikka, jarohatlanganda yoki radioaktiv zaharli moddalar, bakterial (biologik) vositalar, hamda yondiruvchi qurol bilan zararlanganda o‘ziga va o‘zaro yordam chora tadbirlarini ko‘rishga hamda vazifani bajarishni davom etishga; agar tibbi punkta jo‘natilishga buyurilgan bo‘lsa o‘zi bilan shaxsiy qurolini olishga; tibbi punktga borishga iloji bulmaganda quroli bilan pana joyga o‘rmalab borib sanitarlarni kutishga; o‘q —dorilar, BMP, BTR va tank yonilg‘ilari sarfini kuzatib turishga, o‘z vaqtida o‘z komandiriga sarf bo‘lgan 0,5 m., 0,75 m. ko‘tarib (tashib) yuriluvchi o‘q — dorilar va yonilg‘ilar zahirasi bo‘yicha bildiruv berishga;Askarning jangdagi majburiyatlari. Askarning shaxsiy quroli va ekipirovkasi.

-BMP   (BTR), tank  buzilganda  ularni   qayta tuzatish chora tadbirlarini olib borishga majburdir.

Harbiy xizmatchi ekipirovkasi:

  • shaxsiy kurol komplekti;
  • jangovar anjomlar kopchik, ichki kiyim, paytava, shaxsiy gigiena ashyolari, kiyimkechakni butlash uchun xujalik paketi, IPP va DP, konvept,  kogoz, 3 kunlik kuruk ovkat;
  • magazinlar uchun sumkacha;
  • granata uchun sumkacha;
  • Kichik kurakcha;
  • suv tuldirilgan flyajka;
  • protivogaz;
  • teri uchun maxsus ximoya vositasi;
  • plash-epinchik;
  • po‘lat kaska.

Askarning jangdagi majburiyatlari. Askarning shaxsiy quroli va ekipirovkasi.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba