Домой anywork

anywork

Barcha fanlardan mavzular, referatlar, kurs ishilar, konspektlar to’plami. Eng sara va kerakli ma’lumotlar to’plami. Mavzularni yuklab oling va ulardan foydalaning.Barcha fanlardan mavzular, referatlar, kurs ishilar, konspektlar to’plami. Eng sara va kerakli ma’lumotlar to’plami. Mavzularni yuklab oling va ulardan foydalaning.

Neolit davri va uning o'rganilishi.

Neolit davri va uning o’rganilishi.

Neolit davri va uning o'rganilishi. Kishilar  jamiyati  taraqqiyotidagi  keyingi  davr  neolit  deb  nom  olgan.  U  yunoncha   “neo”—yangi,  “litos”—tosh,  ya’ni  yangi   tosh  davri  degan  ma’noni  beradi. ...
Mezolit davri va uning o'rganilishi.

Mezolit davri va uning o’rganilishi.

Mezolit davri va uning o'rganilishi. Yer yuzida muzliklarning chekinishi natijasida iqlim o‘zgaradi. Bu esa, o‘z navbatida ibtidoiy odamlarning turmush tarzida o‘zgarishlarga olib keladi.  Olimlar bu...
O'rta paleolit davri.

O’rta paleolit davri.

O'rta paleolit davri. O‘rta  tosh  davri  odamlari  qumtosh  yoki  ohaktoshdan  sharlar  yasab,  hayvonlarni  ovlashda  foydalanganlar.  Ularni  uzun  tasma  uchiga  juft  qilib  bog’lab,  hayvonlarni  oyog’idan  ilintirganlar. O‘rta ...
Ilk paleolit davri va uning o'rganilishi.

Ilk paleolit davri va uning o’rganilishi.

Ilk paleolit davri va uning o'rganilishi. Insoniyat taraqqiyotida eng uzoq davom qilgan davr qadimgi tosh davri – paleolit hisoblanadi.  “Paleolit” so‘zi lotincha so‘zdan olingan bo‘lib,...
Arxeologiya fani va uning vazifalari

Arxeologiya fani va uning vazifalari

Arxeologiya fani va uning vazifalari. Kishilik  jamiyatining  vujudga  kelish  jarayoni  uzoq  o‘tmishga  borib  taqaladi. O‘z  navbatida  o‘tmishni  o‘rganish  har  bir  davrning  dolzarb masalalaridan  biri  bo‘lib ...
Dinаmik аntrоpоmеtriya.

Dinаmik аntrоpоmеtriya.

Dinаmik аntrоpоmеtriya. Odam harakatlanganda sirtdan o'lchangan nuqtalar orasi masofalar uzluksiz o'zgarib turadi. Kiyim o'lchamlari tana o chamlaridan kichik bo'lsa, bu qismlarda gazlama tortishib qok va...
Ishlab chiqarishda bolalar va kattalar razmer tipologiyasini qo`llash muammolari.

Ishlab chiqarishda bolalar va kattalar razmer tipologiyasini qo`llash muammolari.

Ishlab chiqarishda bolalar va kattalar razmer tipologiyasini qo`llash muammolari. Bolalarning umumiy oichamlar tipologiyasi 1966-yildan 1970-yilgacha to'qimachilik, trikotaj va tikuvchilik sanoati sohasidagi ilmiy tadqiqotlar rejasi bo'yicha...
Ayollar gavdasining tasniflanishi.

Ayollar gavdasining tasniflanishi.

Ayollar gavdasining tasniflanishi. To'lalik guruhi Yosh guruhi O'lchov belgisi Tipik gavdalar Birinchi Kichik Ko'krak 84     88     92     96       O'rta Katta aylanasi III 100     104           Bo'ksa aylanasi 88    92    96     100 104     106               Bo'y uzunligi                  146 152    152   152 152    152     152...

Katta yoshli aholining o’lchamlar tipologiyasi va standartlari.

Katta yoshli aholining o'lchamlar tipologiyasi va standartlari. Har qanday qaddi-qomat uchun o'lcham belgilarining o'r-tacha qiymati antropologik standartlar o'lchami deyiladi. Yillar davomida to'plangan tajribalar natijasida ishlab chiqil-gan...
Tipik gavda tuzilishi sistemadagi aholining qoniqish darajasi.

Tipik gavda tuzilishi sistemadagi aholining qoniqish darajasi.

Tipik gavda tuzilishi sistemadagi aholining qoniqish darajasi. Maqsadga muvofiq bo'lgan o'lcham tipologiyasini tuzish uchun aholi gavda tuzilishlari barcha turlarini kiyim ishlab chiqarilgan gavda tuzilishlarining sanoat...