Bakteriologik (biologik) va oddiy zamonaviy qirg’in qurollari.

Bakteriologik (biologik) va oddiy zamonaviy qirg'in qurollari.

Bakteriologik (biologik) va oddiy zamonaviy qirg’in qurollari.

Bakteriologik  (biologik)  qurolining  qo‘llanilishi  va  undan  himoyalanish. Bakteriyali qurollar – bu odamlarni, qishloq  xo‘jaligi mollari va o‘simliklarini  ommaviy zararlovchi  quroldir. Uning negizi bakteriyalar, viruslar, rekketist, kasal ko‘zg‘ovchi qora boshli qurtlar  va kasal tarqatuvchilar  hisoblanadi.  Bu qurol raketa, aviabombalar  yoki konteynerlar, aerozolli  sachratuvchilar, artileriya snaryadlari  orqali yuboriladi. Bu qurol og‘riq  keltiruvchi mikroorganizmdan iborat.  Ular keng turda yashirin kasalliklar tarqatish  xususiyatiga ega. Havo bilan aralashib odamlarni va hayvonlarni har xil kasalliklarga   yo‘liqtirishi mumkin. Bakteriyali qurol qo‘llanilganligi ko‘rikdan o‘tkazish yo‘li bilan aniqlanadi. Oddiy o‘q  snaryadlari  yoki bombalarning ovozi eshitilsa, hamda ularning parchalari – konteynerlarga, xaltachalarga qurt qumursqalar,  chivinlar to‘plangan bo‘lsa, tegishli xulosalar chiqarish,      fuqaro mudofaasi tashkilotlariga, tibbiy mahkamalar yoki mahkamalarga yoki mahalliy  hokimiyatlarga  zudlik bilan yuborish kerak.  Bakteriyali qurolni laboratoriyada tekshirish natijasida aniqlanadi. Bakteriologik (biologik) va oddiy zamonaviy qirg’in qurollari.

Bu qurollardan himoyalanish usullari. Bakteriyali qurol har xil yuqumli kasalliklar tarqatadi. Jumladan, vabo, sibir yazvasi, brutsellez, tulyarema, o‘lat, sariq  kasalligi  va terlama,  kuzda va bahorda qo‘ziydigan  vasvasaga tushish va so‘zakning turli tuman xillari shunga misoldir.  Bundan tashqari  batullin, toksinlar qo‘llaniladi.  U odamlarning tanasini  og‘ir vaziyatga olib keladi.  Hayvonlar sibir yazvasi, safa kasalligini paydo qiladi.  SHuningdek, cho‘chqa, qora mollarda va qushlarda, uy parrandalarida ham  shunday.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini  va donli ekinlarni  zararlaydi.  Kartoshkalarni  fitoftrooza va boshqa kasalliklar bilan kasallanishiga sabab bo‘ladi.

Bakteriyali qurollardan saklanishda asosan vaksina preparatini qo‘llash   bilan birga antibiotiklar, sulfinomidlar  va dorili moddalar ko‘llanadi.  YUqumli kasalliklarning darhol oldini olishda maxsus plashlar  ishlatiladi.  Kimyoviy moddalardan saqlanish uchun  yakka mudofaa qurollari va uyushma holida  mudofaalanish mudofaalanish usullari  qo‘llaniladi. Himoyalanishda protivogazlar, respiratorlar maskalar,  og‘izni yopish asboblari va terini saqlash qurollari  kiyiladi.  Birlashma,  korxonalar va o‘kuv muassalari rahbarlari o‘z vaqtida ogohlaantirilishi shart.

Bakteriyali zararlanish markazi deb bakteriyali qurolning  ta’siriga giriftor bo‘lgan joylar  markazi, qishloq  xo‘jaligi  ob’ektlariga aytiladi. Uning chegaralarini  bakteriyali ma’lumotlar  asosida  shu oraliqda  va betob odamlarda, hayvonlarda va o‘simliklarda  laboratoriya tekshirish yo‘li bilan aniqlanadi.

Zararlanish markazining  aylana tevaragiga  qurolli qorovullar   qo‘yiladi va ruxsatsiz bu erga  kirish  va chiqish, shuningdek, biror narsa olib chiqish  ham qat’iyan ta’qiqlanadi.  Xalq  orasida yuqumli kasalliklarning  oldini olish uchun  kompleksli epidemiyaga qarshi sanitariyaozodalik ishlari olib boriladi.  Observatsiya, karantin va xalqni  sanitariya ko‘rigidan o‘tkazish, zararlangan  erlarni  dezinfeksiyalash ishlarini olib borish  katta ahamiyatga egadir.  Zarur bo‘lgan vaziyatlarda chivin-pashshalar, qurt-qumursqalar yo‘q  qilinadi.

Observatsiya va karantin.  Bakteriyali  zaharlanish markazidagi aholi uchun  bir qancha ishlarni amalga oshiruvchi  maxsus tibbiy ko‘rik  tashkil qilinadi. Uning vazifasi epidemik  o‘z vaqtida  bildirishdir. SHuning bilan birga bo‘lishi  mumkin bo‘lgan  kasalliklarning oldini olish  ishlari ko‘riladi.

Oziq-ovqat va suv tozaligi  aniqlangandan so‘ng  iste’mol qilinadi.  Observatsiyaning  davom etishi  kishilardagi kasalliklarning  yashirin vaqti va zaharlanish  markazidan  dezinfeksiyaning  tamomlanishiga bog‘liqdir. Agar vabo va shu kabi  yuqumli kasalliklar  paydo bo‘lsa, karantin tig‘iz o‘rnatiladi. Karantin bu  yuqumli kasalliklarning  tarqalishini oldini olish va zararlanish  markazini yo‘q  qilish uchun  olib boriladigan choradir.

Oddiy zamonaviy qirg‘in qurollari.

Oddiy zamonaviy  qirg‘in qurollari tarkibiga oskolkali, fugasli va sharikli  aviabombalar kiradi. Oskolkali aviabombalar insonlarni qirish maqsadida qo‘llaniladi, u portlagan  paytda bir necha bo‘lakchalarga bo‘linib, 300 m gacha  tarqaladi. Bu bo‘lakchalar yog‘och va devorlarni  teshib o‘ta olmaydi.

Fugasli aviabombalar kurilishlarda ko‘poruvchilik  ishlari uchun mo‘ljallangan. Uning kiruvchi kuchi  yadroviy qurol kuchidan  yuqori emas.  Bunday bombalarning portlamay qolishi juda xavflidir. Ular tashlangandan keyin asta-sekin vaqt o‘tishi bilan portlashi mumkin.

Piyodalarga qarshi ko‘llanadigan sharikli  aviabombalar salmog‘i bir necha gramm bo‘ladi.  SHarikli bombalarning ko‘rinishi tennis sharigiday yoki futbol to‘piday bo‘lib,  metal bo‘laklarini  yoki plastmassali diametri 5-6 mm bo‘lgan shariklarni biriktirib  ushlab turadi.  Bombaning zararlovchi  xarakatining  radiusi 4,5-15 metrgacha  etadi.  SHarikli aviabombalar

96-640 gacha  maxsus narsalar bilan o‘ralib qo‘llaniladi. Bu bombalar  o‘zaro ta’sir okibatida  portlab, kassetalar  erning ustini vayron qiladi.  turli tomonga uchgan bo‘lakchalari  160-250 ming kv.km  maydonni egallaydi.

Kassetali oq dorilar  samolyotda kasseta kabi tashlanadi.    Kassetada uchta oq dori bo‘ladi.  Ular erga urilishi bilan   uning ichidagi suyuqlik sachrab ketadi  va diametri 15 m, qalinligi 2.5 m gazli  bulut  paydo qiladi. Bu bulut asta xarakat qiluvchi  maxsus uskuna  bilan  buziladi. Kassetali oq dorilarning  portlashidagi asosiy  faktorlari  ovozdan ham tez tarqaluvchi to‘lqinlardir.  Pana joylar  va har xil pana o‘rinlar  kassetali bombalardan  saqlanishni ta’minlaydi.

O‘t qo‘yuvchi  qurollar.  YOndiruvchi qurollar  aralashma va metal bilan ko‘llangan  termitli aralashma, shuningdek, fosforli bo‘ladi.

Papalimli aralashma  tez yonuvchi suyuqlik bo‘lib, uning yonish tezligi sifatiga bog‘liqdir. Ular 800 bilan 1200  darajagacha  issiqliklagi  markaz paydo qiladi.  u o‘zidan qora bulut chiqaradi va 5-10 minutgacha  yonishi davom etadi.  Uning yonish paytidagi issiqligi ko‘tarilishi uchun  tarkibiga uch tarzli  magniy alyuminiy  qo‘shiladi.

Termitli aralashmalar. Bu mexanik temir bilan alyuminiy oksidining  aralashmasidir. U maxsus tez yondiruvchi  jam (pilta) bilan tenglashtiriladi.  u yongan paytda katta bo‘lmagan  yolqin bilan havosiz  yonib 3000 ming  darajagacha issiqlik  paydo qiladi.  Termit yupqa temir va po‘lat qatlamlarini  oson kuydiradi.

Oq fosfor bu zaharli, havoda tez yonadigan modda. Ok fosfor 800-900 darajali issiqlikla achchik, kalin tutunga aylanadi. Zaharlash hususiyatiga  ega.

YOng‘in chiqaruvchi qurollar aviabomba sifatida  qo‘llaniladi. Bu bombalar inson uchun  juda ham xavflidir. Tananing ochik joylariga tushsa  kuydirib  og‘ir ahvolga soladi.  Bu ok dorilar  yonish paytida havoni cho‘g‘day kizdiradi, nafas olish a’zolarini  kuydirib yuboradi. YOnayotgan aralashma yakka mudofaa qurollariga yoki sirtki kiyimlarga tushsa, o‘sha narsalarni darhol echib tashlash kerak.

YOnayotgan aralashmani yalang‘och qo‘l bilan  o‘chirib bo‘lmaydi. Sirtqi kiyimlarga  aralashma sachragan yoki tekkan vaqtda silkinish, qoqinish yoki  yugurish mumkin emas. Bu kabi xarakatlar  yonish jarayonini yanada tezlatadi. SHunday hollarda yonayotgan kishi  ustiga kurtka, brezent, kigiz yopilsa, yoki suv sepilsa, u erga yotib ishqalansa  olov o‘chadi.

YOng‘inga qarshi tadbirlar. YOndiruvchi  aralashmadan  himoyalanish maqsadida  mudofaa uylarini  va imoratlarini  qurgan paytda nam loy, ohak  va sement qorishmalari  bilan suvaladi.  Pana joylarga  kiriladigan  erlarga qurg‘oq qum, tuproq bilan  birga o‘t o‘chirish qurollari, brezent  va kigiz yopib qo‘yiladi.

 Bakteriologik (biologik) va oddiy zamonaviy qirg’in qurollari.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba