Dushman o’qi ostida (o’t ochib turgan paytda )o’t ochish pozitsiyasini egallash (okop qazish).

Dushman o'qi ostida (o't ochib turgan paytda )o't ochish pozitsiyasini egallash (okop qazish).

Dushman o’qi ostida (o’t ochib turgan paytda )o’t ochish pozitsiyasini egallash (okop qazish).

 O‘quv  savolni  o‘rganilishida mashg‘ulot   rahbari ta’lim  muassasining o‘quv-moddiy  bazasini  xolatini inobatga  olib mashg‘ulotni shakl  va  uslublarini belgilaydi. Mashg‘ulotning o‘quv moddiy ta’minotida ko‘rsatilib o‘tilgan o‘quv vositalaridan samara  beradiganlarini ajratib  oladi.   Mashg‘ulot   rahbari  Talabalarga  dushman o‘qi ostida (o‘t ochib turgan paytda) o‘t ochish pozitsiyasini egallash  (okop qazish) qachonki, xujum paytida olg‘a  yurishni  iloji  qolmaganda  ya’ni  dushman  avvaldan  egallangan  o‘t  ochish  pozitsiyasidan juda xam  kuchli  va  to‘xtovsiz  o‘t  ochgan  va  kutilmaganda  to‘satdan xujum  uyushtirgan  paytda, shuningdek, ko‘zda tutilgan  jangavor vazifa bajariladi seksiya  komandirining  buyrug‘iga  ko‘ra  amalga oshirilishini aytadi. Keyin  bunday  vaziyatlarda seksiya komandirlari, yuqori  turuvchi  boshliqlarning  qaroriga  ko‘ra «To‘xta o‘t  ochish  pozitsiyasi  egallansin» buyrug‘ini  beradi. Ushbu  o‘quv  savolini  o‘rganish  uchun  vaqt  chegaralanganliga  sababli   avvoldan  tayyorlab  qo‘yilgan  okop  namunasini (rangli plakatdan) ko‘rsatib, uning  o‘lchamlarini,  egallash  va  qazish  tartibini  tushuntiradi. SHu  joyda  mashg‘ulot   rahbari  Talabalarga  o‘t  ochish  pozitsiyasini  egallash  paytida  qanday vazifa  bajarilishidan  qat’iy  nazar askar  dushmanni  ko‘zdan  qochirmaslikni  va shaxsiy  quroli  xar  doim  o‘zi  bilan  birga  va  qo‘llashga  shay  xolatda  bo‘lish  kerakligini aloxida uqtiradi.

Mudofaaga o‘tishda har bir askar avvalo o‘zi uchun qulay joyda otish uchun joyni tanlaydi va uni jihozlaydi. Bu joy shunday hisob bilan tanlanishi lozimki, bunda o‘zi dushmanni kuzata va unga o‘t ocha olishi mumkin bo‘lsin, lekin, o‘zi dushmanga ko‘rinmaydigan va uning o‘qidan himoyalangan bo‘lsin.

Askar vazifani aniqlab olgach o‘ziga ko‘rsatilgan o‘t ochish marrasiga joylashadi. Agar o‘t ochish marrasi (otish uchun joy) komandir tomonidan ko‘rsatilmasa, askar uni mustaqil ravishda tanlaydi. Otish uchun joyni tanlayotganda chuqurliklar, kanavalar, do‘ngliklar, shuningdek, turli mahalliy predmetlar (daraxtlar, toshlar, to‘nkalar)dan foydalanish zarur.

Agar tanlangan marraning old tomonida baland bo‘yli maysa, ko‘chat va boshqa halaqit  beruvchi  narsalar bo‘lsa ularni yo‘q qilish kerak yoki o‘t ochish marrasini boshqa joydan tanlash lozim bo‘ladi. Dushman o‘q yog‘dirib turgan paytda o‘t ochish marrasini (otish uchun joyni) jihozlash yotib otish uchun okopni kovlashdan boshlanadi.

Avtomatdan yotib otishga mo‘ljallangan okop piyodalarning kichik kurakchasi bilan amalga oshiriladi.Otish uchun joyni egallagach avtomat o‘ng tomonga bir qo‘l uzoqligida qo‘yiladi, chunki har bir daqiqada avtomatni dushmanga qarata o‘t ochish uchun mumkin bo‘lsin.

CHap yon bilan yonboshlab kurakcha g‘ilofidan olinadi. Kurakchaning sopidan ikkala qo‘l bilan ushlab tuproqning yuqori qatlamini o‘ziga qaratib tortib kesiladi va old g‘amda yon tomonlaridan chegaralar belgilanadi. So‘ng kurakni qarshi yo‘nalishda ushlab, o‘zidan nari tomonga zarba berib chimlar ko‘chiriladi, ularni old yoki yon tomonlarga tashlanadi. Bu tuproqlardan brustver hosil qilinadi. Brustverdagi tuproqlar askarni dushmanning o‘qidan himoya qiladi. Bosh iloji boricha erga yaqin ushlanadi, lekin dushmanni kuzatish har bir soniyada davom ettiriladi. Old tomonga zarur bo‘lgan chuqurlikka erishilgach ort tomonga surilinadi va chuqurni gavda va oyoqlarni berkitadigan uzunlikda kovlashda davom etiladi.

Kovlab tayyorlangan okop o‘rab turgan joyning rangiga mos qilib niqoblanadi. Buning

uchun chim, tuproq, maysalardan, qishda esa qordan foydalaniladi.

 

O‘t ochish pozitsiyasi joyga bog‘liq xolda tanlab olinadi va u askar tomonidan shunday tanlab olinishi kerakki (yoki komandir ko‘rsatishi), u yerdan oldinda turgan dushman kuzatuv olib borishi mumkin bo‘lgan joy yaxshi ko‘rinsin. Joy o‘qotar qurolning tasirli o‘q uzish uzoqligida ko‘rinib mrishi kerak. Agar oldinda ochiq joyda jangovar harakatlar olib borish turgan bo‘lsa, askar unga ko‘rsatilgan o‘t ochish pozitsiyasi joyini diqqat bilan o‘rganib chiqishi kerak. O‘t ochish pozitsiyasi dushman olovi ostida egallanishi mumkin.

Dushman olovi ostida yotib otish uchun bir kishilik okop qazish quyidagicha bajariladi: tanlangan joyda askar quralini o‘zidan o‘ngraqqa cho‘zilgan qo‘l uzoqligida stvolni og‘zini dushmanga qaraiib yerga qo‘yadi; chap biqinga yonboshlab, piyodalar ko‘ragini g‘ilofdan chiqaradi; keyin ko‘rakning dasiasidan ikki qo‘llab ushlab, o‘ziga qarab urib chimni kesadi. Simni olib bo‘lib, uni yoniga qo‘yadi, okopni qazib uni brustverni niqoblashga ishlarish mumkin bo‘lishi uchun tuproq boshidan oldinga, keyin esa yon tomonga tashlanadi, u o‘qlar, snaryad yoki parchalaridan saqlanishni taxminlaydi.

Ishlash paytida bosh imkon qadar, yerga yaqinroqda ushlanishi kerak dushmanni uzluksiz kuzatib turisli mumkin bo‘lsin, okopning old qismini 20 sm.cha qazib, askar ozgina orqaga siljiydi va qolgan qismini qazishni davom ettiradi. Okop kengligi 60 sm. uzunligi esa 170 sm bo‘lishi kerak. Ish oxirida brustver joyning muxiti rangiga moslab niqoblanadi.

Agar dushman faollik ko‘rsatmasa, okopni jixozlash ishlari davom ettirilaveradi, u tizzalab otish uchun M60 sm.ga cbuqurlashtiriladi va chuqurlashtiriladi (37-rasm), keyin esa 110 sm.gacha turib otish uchun chuqurlashtiriladi.

Askar mudofaada seksiya tarkibida harakat qiladi. U seksiya komandiridan jangovar topshiriqni olgach, quyidagilarni aniqlaydi: orientirlar; dushman to‘g‘risida ma’lumot; o‘z guruhining, seksiyasi va o‘zining vazifasi — o‘t ochish marrasi, kuzatish tartibi, erdagi va havodagi dushmanga o‘t ochish tartibi; o‘z seksiyasining markazlashgan o‘t ochish joyi; aloqa signallari; mudofaaga tayyor bo‘lish vaqti.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba