Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo’yicha konferensiyalarni tayyorlash va o’tkazish.

Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo'yicha konferensiyalarni tayyorlash va o'tkazish.

Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo’yicha konferensiyalarni tayyorlash va o’tkazish.

Eksremistlarning barcha xiyla – nayranglari, mafkuraviy va qo‘poruvchiliklariga muvaffaqiyatli qarshi turishga tayyor bo‘lish O‘zbekiston yoshlarida Vatanga cheksiz muhabbat ruhida tarbiyalash, Davlat gerbi, bayrog‘i va madxiyasiga hurmatda bo‘lish, O‘zbkistonliklarning o‘lmas qahramonliklarini ko‘rsatuvchi tashviqot qilish natijasini ko‘tarishni talab qiladi.

Ana shu muhim masalalarni hal etishda «Vatanparvar” MKJ, shahar va tuman Mudofaa ishlari bo‘limi, mehnat va urush faxriylari birgalikda o‘quv yurtlariga o‘z hissasini qo‘shishlari kerak.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash – bu masalalarni hal etishga qaratilgan.

Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi shakl va usullari turlicha. Ulardan ba’zilarini biz ilgarigi mavzualarimizda ham ko‘rib chiqqan edik,- bular:

  • xalqimiz mehnat va jangovar shon-shuhrati joylari bilan tanishish.
  • mavzuviy kechalar o‘tkazish:

-Urush va mehnat faxriylari, harbiylar, bilan uchrashuvlar uyushtirish. Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo‘yicha nazariy konferensiilar tashkil etish  va o‘tkazish kabi harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning bir qator shakllardan iborat.

O‘quvchilar bilan konferensiyalar o‘tkazish o‘quv muassasa va o‘quv yurtining o‘quv tarbiyaviy ishlari tajribasi va hayotiga mustahqam kirib bordi. Ular dars-konferensiyalar, ilmiy – amaliy, nazariy, yakuniy va o‘quvchilar konferensiyasi ko‘rinishida olib boriladi. Ularni samarali o‘tkazish avvalam bor harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadi, ularning umumiy o‘quv tarbiya tizimidagi o‘rni, o‘quvchilar yoshi, tarbiyaviy darajasi, madaniyati va hayotiy tajribalarini hisobga ola bilishni belgilab beradi. Konferensiyalar o‘qish davrida bo‘lgani kabi o‘qishdan tashqari faoliyat davrida ham, lekin ko‘pincha ana shu ikki jarayon ulanish paytida ulardan foydalash maqsadga muvofiqdir.

Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo‘yicha konferensiyalar o‘tkazish harbiy xizmatga tayyorlash bo‘yicha o‘quv va sinfdan tashqari mashg‘ulotlar butun tizimiga tayanuvchi katta tayyorgarlik ishlari olib borishni talab etadi. «Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik” o‘qituvchisining muhim vazifalaridan biri konferensiya mavzusi aniq va tushunarli qilib belgilash, mavzu o‘quvchilar tomonidan ma’kullanishi, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi masalalari va o‘qiuvchilar yoshi va individual hususiyatlari bilan belgilanishi kerak.

Yoshlarni Vatan himoyasiga tayyorlash muammolariga bag‘ishlangan konferensiyalar o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘otadi. Masalan:

Konferensiyaning tarbiyaviy ahamiyati shundan iboratki, unda muommo jamoa bo‘lib hal etiladi, o‘quvchilarning imkoniyatlari ochib boriladi.

Ular nafaqat o‘z nuqtai nazarlarini himoya qilishga o‘rganadilar, balki o‘zlarini qiziqtiruvchi savollarga ham javob oladilar, ma’naviy o‘sadilar.

Bunday konferensiyalarning asosiy maqsadi o‘quvchilarni urush va armiya haqidagi chukur bilimlar Vatanni himoya qilish ta’limoti, dunyodagi Harbiy – siyosiy vaziyatni tahlil qila olish qabiliyati bilan qurollantirish, fikrlarni egallash, mustaqil O‘zbekistonning bo‘lajak himoyachisi shaxsi rivojlanishi mazmunida harbiy – nazariy mazmundagi muommolarni ko‘rib chiqishga o‘rgatishdir.

O‘quvchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida kitobxonlar konferensiyalari ham o‘tkaziladi. Konferensiya mavzusi bir qator hollarga ko‘ra tanlanishi kerak, ya’ni asarning badiiy saviyasi, uning haqiqiyligi, asarda ko‘rsatilganlarning haqiqatga yaqinligi, tasvirlangan hodisalarning bugungi kun bilan bog‘liqligi, uning tirik ishtirokchilari, guvohlari bilan aloqasidir. Kitobxonlar konferensiyalari turli shaklda bo‘lishi mumkin. Bular asarning badiiy qimmati bilan bog‘liq savollarni muhokama qilish (obrazlar kelib chiqishi va xususiyatlari,  haqiqatni qahramon va muallif ichki dunyosini ochib berish orqali ko‘rsatish) va yozuvchi bilan uchrashuv, ko‘rilayotgan asar muallifining kitob ustida ishlashi, materiallarni to‘plagani, qanday maqsadlarga intilgani; unga nima uchun jasorat mavzusi muhimligi haqidagi hikoyalari. Konferensiyaga tayyorgarlik ko‘rish jarayonida o‘quvchilar asar voqealarining tirik ishtirokchilarini topishlari, hamda ularni uchrashuvga taklif etishlari mumkin.Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo’yicha konferensiyalarni tayyorlash va o’tkazish.

Konferensiya maqsadlari o‘quvchilarga tushunarli bo‘lishi, ular buning muhimligini tushunib etishlari zarur. Bunga ma’lum mikdorda anketa yordam berishi mumkin.

2.Nazariy konferensiyalarni tayyorlash va o‘tkazish uslubiyoti.

Sh.Rashidovning «Qudratli to‘lqin” asari bo‘yicha konferensiya o‘tkazish uchun tayyorlangan anketani ko‘rib chiqamiz.

  1. Qanday hislatlar Po‘lat Sodiqovni qahramon bo‘lishiga va o‘z maqsadiga erishishga yordam beradi? 2. Qahramon harakterining shakllanishiga nima katta ta’sir ko‘rsatadi?
  2. O‘z yurtdoshlaringizdan qaysi urush mehnat qahramonlari bilasiz?
  3. Qahramon shaxsida sizga nimalar ko‘proq yoqdi?
  4. Po‘lat Sodiqov haqiqiy tarixiy shaxs, u Baxmal qishlog‘ida yashovchi yosh yigit. Siz romanni o‘qidingiz. Yozuvchi yaragan bu obrazga siz ishonasizmi?

O‘quvchilarga quyidagicha savollar berish ham maqsadga muvofiq bo‘ladi:

  1. Hayotimizning qaysi qirralari qahramonni tarbiyalaydi?
  2. Jamiyatimizni xavotirga soluvchi muammolarga ba’zi zamonaviy yoshlarning befarqligi qanday namoyon bo‘ladi?
  3. «Vatanparvar» so‘zini Siz qanday tushunasiz? Vatanparvarlikning belgilari nimadan iborat? Tinchlik sharoitida u qanday namoyon bo‘ladi?
  4. Vatanparvar fuqaro shaxsi shakllanishida adabiyot qanday rol o‘ynaydi?

Kitobxonlik konferensiyalarining asosiy, muhim belgilari – munozaralar, fikrlar to‘qnashuvidir. Ular urush qatnashchilarining chiqishlari, o‘quvchilarning qidiruv ishlari bo‘yicha axborotlari, adabiy viktorinalar, urush qatnashchilari, shoirlar she’rlarini o‘qish, harbiy mavzudagi ashulalar ijro etish bilan to‘ldirilsa yaxshi bo‘ladi.

Kitobxonlar konferensiyalari yoshlarda badiiy adabiyotga qiziqish uyg‘otish, qidiruv ishlarida faol ishtirok etishga intilishni rivojlantirish, Vatanimiz qahramonlik tarixini o‘rganishga jalb etishi juda muhimdir. Bular o‘quvchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni Vatanni himoya qilishga tayyorlashga yordam beradi.Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo’yicha konferensiyalarni tayyorlash va o’tkazish.

Konferensiya oxirida yurtdoshlarimizning Ikkinchi Jahon urushi va Afg‘on urushida ko‘rsatgan qahramonliklarini hikoya qiluvchi kinofilmlar namoyish etish tavsiya etiladi. Konferensiya o‘tkazishda video tasmalardan foydalanish ayni muddaodir.Harbiy vatanparvarlik mavzusi bo’yicha konferensiyalarni tayyorlash va o’tkazish.

Muallif:  Ruxsatov A.Q.

mavzular

manba