Harbiy xizmatchilarning umumiy majburiyatlari.

Harbiy xizmatchilarning umumiy majburiyatlari.

Harbiy xizmatchilarning umumiy majburiyatlari.

13 — modda. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchilari xizmat faoliyatida qonunlar, harbiy nizomlarning talablariga amal qiladilar va siyosiy maqsadlarni ko‘zlovchi boshqa jamoat tashkilotlari va birlashmalarning faoliyati bilan aloqador bo‘lmasliklari lozim.

Harbiy xizmatchi kuyidagilarga:

— Harbiy kasamyodga sodiq qilishga, uz xalkiga fidoyilarcha xizmat k^ilishga, O‘zbekiston Respublikasining davlat mustakilligi va xududiy bugunligini matonat, mahorat bilan, uz so‘nggi tomchi qoni va xatto hayotini ayamasdan himoya qilishga, harbiy burchni bajarishga;

— uz davlati konstitutsiyasiga va qonunlariga kat’iy rioya qilishga, harbiy nizomlarning

talablarini bajarishga;

— O‘zbekiston Respublikasini ximoya qilish bo‘yicha vazifalarni bajarish bilan bogliq harbiy xizmat mashakdatlariga sabot bilan chidashga;

— harbiy kasb bilimlarini muntazam egallshga, uz o‘quvi va askariy maxorratini takomillashtirishga;

— uziga ishonib topshirilgan qurol-aslaha va harbiy texnikani bilish va ishlatishga doimiy shaylikda saqlashga, harbiy mulkni asrashga;

— xalol, intizomli, jasur bo‘lishga, harbiy burchni ijro etish chogida okilona tashabbuslar ko‘rsatishga;

— komandirlarga (boshliqlarga) so‘zsiz buysunish va ularni jangda himoya qilishga, harbiy qism Jangovar Bayrog‘ini kuriklashga;

— askariy birodarlikni e’zozlashga, uz xayotini ayamasdan urtokdarini xavfxatardan kutqarishga, ularga suz va ish bilan yordam berishga, har birining ornomusi va kadr — kimmatini xurmat qilishga, uziga va boshqa harbiy xizmatchilarga nisbatan kupollik va taxdirlashlarga yul kuymaslikka, ularni noloyiq kilmishlardan tiyib qolishga;

— askariy yurishturish odobi qoidalariga rioya qilishga va harbiycha salom berishni bajarishga, har doim rusum bo‘yicha, ozoda va saranjom kiyinishga majburdir.

  1. Harbiy xizmatchi O‘zbekiston Respublikasi ximoyachisi oliy unvonini sharaf bilan oklashga, Qurolli Kuchlarning, uz harbiy qismining ornomusi va jangovar shonshuxratini va uz harbiy unvonining obrusini e’zozlashga majburdir.
  2. Harbiy xizmatchi vatanparvarlik ko‘rsatishga, xalklarning baynalmilal dustligini qadrlashga, millatlar va elatlar o‘rtasidagi birodarlikni mustaxkamlashga imkon yaratishga majburdir.

Harbiy xizmatchilarni ukitish va tarbiyalash jarayonida ularning milliy tuygulariga, urfodatlari va an’analariga xurmat ko‘rsatilishi lozim. Harbiy xizmatchilar bir-biriga xurmat ko‘rsatish, komandirlarga (boshliqlarga) va kattalarga tartib va intizomni saqlashda kumak berishga majburdirlar.

  1. Harbiy xizmatchi        o‘ziga uning   majburiyatlarini          ijro etishiga ta’sir ko‘rsatgan barcha sodir bo‘lgan vokealar to‘g‘risida va unga berilgan tanbexlar hakida o‘zining bevosita boshlig‘iga bildiruv berishga majburdir.

Harbiy xizmatchilar o‘rtasidagi uzaro munosabatlarning harbiy nizomlarda belgilangan qoidalari buzilganda, u zudlik bilan tartib o‘rnatish choralarini kurishga va shuningdek, o‘zining bevosita boshlig‘iga bildiruv berishga majburdir.

  1. Harbiy xizmatchi harbiy xizmat xavfsizligi talablariga, kasallanish, jaroxat orttirish va kuyishdan ogoxlantirish tadbirlariga rioya qilishi, har kuni jismoniy chinikishi va mashq kurganligini o‘stirishi, zararli odatlardan (chekish va ichkilik ichishdan) tiyilishi lozim.
  2. Xizmat masalalari yuzasidan harbiy xizmatchi o‘zining bevosita boshliqka va uning ijozati bilan makomi bo‘yicha navbatdagi boshliqka murojaat qilishi lozim.

SHaxsiy masalalar yuzasidan xam harbiy xizmatchi o‘zining bevosita boshlig‘iga, uta zarur xollarda esa katta boshliqka murojaat qilishi kerak

Taklif, ariza kiritayotganda va shikoyat berayotganda harbiy xizmatchi O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Intizom Nizomi qoidalariga amal qiladi.

  1. Harbiy xizmatchi harbiy harakatlar yuritish, yaradorlar, bemorlar, kema xaloqatiga uchragan shaxslar va harbiy harakatlar mintakasidagi axoli, shuyingdek, harbiy asirlar bilan muomala qilishning xalkaro qoidalarini bilishga majburdir.
  2. Harbiy xizmatchi jangovar harakatlar paytida, xatto uz harbiy qismidan

(bo‘linmasidan) yiroq va tula kurshovda qolgan bo‘lsa xam, asirga tushishdan kutulmoq uchun dushmanga ashaddiy qarshilik ko‘rsatishga majburdir. U jangda askarlik burchini oxirigacha bajarishga majbur.Harbiy xizmatchilarning umumiy majburiyatlari.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba