I.A. Karimovning O’zbekiston Prezidenti etib saylanishi.

I.A. Karimovning O’zbekiston Prezidenti etib saylanishi.  

O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug’anieyvich Karimov Oliy Kengashda O’zbekiston xalqlariga sadoqat bilan xizmat qilishga, grajdanlar huquq va erkinliklanga kafolat berishga, O’zbekiston Konstitutsiyasiga qat’iy rioya etishga, zimmaga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyodini bayon etdi.

O’zbekistonda prezidentlik boshqaruvining joriy etilishi tasodifiy emasdi. Chunki O’zbekistonda va o’sha davrdagi Ittifoqning boshqa jumhuriyatlarida 80yillarning oxirlarida kuchayib ketgan milliy uyg’onish oxir-oqibatda dunyoning eng yirik va so’nggi mustamlakachi saltanatlaridan biri SSSRning parchalanish jarayonini boshlab berdi. Bu borada Boltiqbo’yi jumhuriyatlari yalovbardorlik qildi.

 

Bu jumhuriyatlarda mustaqillik masalasida kompartiya rahbariyati bilan xalq ommasi o’rtasida mushtarak birlik qaror topdi. Bu hoi albatta boshqa jumhuriyatlarga ham ta’sir ko’rsatdi va ular birin-ketin o’z mustaqilliklarini e’lon qila boshladilar. 1990-yil, 21-iyulda O’zbekiston Oliy Kengashining 2-majlisi mamlakatning istiqboldagi taqdiri uchun g’oyatda muhim bo`lgan tarixiy hujjatni — Mustaqillik Deklaratsiyasini qabul qildi.

 

Bu tarixiy hujjatda shunday yozilgan edi: «O`zbekiston bugun o’z hududiga mutloq ega va unda yagona hukmron emasligini tan olib, tashqi muloqotlarda mustaqillik huquqidan mahrum ekanligini e’tirof etib, jumhuriyat xalqining tub manfaatlari, uning erki va irodasini ifodalab, hokimiyat manbayi xalq ekanligini e’tirof etib, xalq taqdiri va mulkiga egalik huquqi faqat uning o’zigagina berilganligini qayd etib taraqqiyot yo’lini tanlash faqat xalqning ixtiyorida ekanligini ta’kidlab, xalqaro huquq qoidalari, umuminsoniy qadriyatlar va demokratik prinsiplariga asoslanib, Jumhuriyat Oliy Kengashi O’zbekistonni suveren davlat deb e’lon qiladi.

I.A. Karimovning O’zbekiston Prezidenti etib saylanishi.  

O’zbekiston suveren davlati:

ü   o’z hududining barcha tarkibiy qismlari — yer, suv, havo, yer usti, yerosti boyliklariga va ulardan olinadigan barcha mahsulotlariga mutlaq egadir;

ü   o’z hududining barcha tarkibiy qismlarida — yerosti va yer ustida, suvda, havoda mutlaq hukmrondir:

ü   siyosiy va iqtisodiy sistemalarining tarkibi va tuzilishini xalq manfaati va ehtiyojidan kelib chiqib — o’zi belgilaydi;

ü   suveren huquqlarini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan barcha qonun va farmonlarni o’zi ishlab chiqadi va ularning ijrosini o’zi tashkil qiladi;

ü   barcha tashqi aloqalarni o’zi o’rnatadi;

ü   fuqarolik masalalariga oid qonunchilikni o’zi aniqlaydi;

ü   aholisi tarkibidagi millatlar va elatlar bilan munosabatda ularning teng huquqliligi va o’z taqdirini o’zi belgilashi prinsipiga amal qiladi».

 

I A Karimovning O’zbekiston Prezidenti Albatta, O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvining joriy qilinishi, ko’p vaqt o’tar-o’tmas Mustaqillik Deklaratsiyasining e’lon qilinishi respublika hayotida mislsiz tarixiy voqealar edi, amalda bu bizdagi ma’naviy mustaqillikni bildirdi. O’zbekistonda kechayotgan bunday voqealarga M.S.Gorbachyov boshchiligida Markaz albatta, befarq qaramasligi ayon edi. Binobarin, Moskva O’zbekistondagi bunday «o’zboshimchalik»lardan tashvishda edi va uni tezda «jilovlab» qo’yish chorasini izladi. Vaziyat shu darajada keskin tus oldiki, M.S.Gorbachyov O’zbekiston Prezidenti Islom Karimovdan qutulish uchun tazyiq o’tkazishning barcha choralarini ishga soldi.

I A Karimovning O’zbekiston Prezidenti 

mavzular

manba