Mashg’ulot rahbar yordamchisiga yo’riqnoma berish.

Mashg'ulot rahbar yordamchisiga yo'riqnoma berish.

Mashg’ulot rahbar yordamchisiga yo’riqnoma berish.

Rahbar yordamchisiga yo’riqnoma berish Mashg‘ulot o‘tkazish uchun o‘quv  joylariga yordamchilarni  tayyorlash.

YOCHQBT bo‘yicha  mashg‘ulotlarni sifatli  o‘tkazishda,   ayniqsa, amaliy mashg‘ulotlarni o‘tkazish    uchun ba’zida harbiy  rahbarga yordamchilar talab    qilinadi.

Harbiy   rahbar (CHQBTO‘) mashg‘ulot o‘tishda yordam beradigan yordamchilar uchun  o‘quv  joylarga a’lohida  rejalar tuzilib  ularda  mashq  qilinadigan  o‘quv  savollarni yoki   usul  va harakatlarni,  mashg‘ulotning  maqsadini, moddiy ta’minotini va o‘quv savolini,  usul,  harakatlarni mashq qilish  tartibini,  me’yor ko‘rsatkichlarini va  baholash tartibini   ko‘rsatishi  mumkin.

O‘quv  joylari  uchun,  bunday rejalarni  yo‘riqli   ko‘rsatmalar deb ataladi.    Yo‘riqli  ko‘rsatmalar 15 — 20 sm li vatman qog‘ozda bajarish va ularni  tutqichli fanerga mustaxkamlab    qo‘yish yaxshi bo‘ladi.

Odatda,  seksiya sardorlari yoki yaxshi tayyorlangan intizomli  talabalarni yordamchilar qilib  tayinlanadi.  Harbiy   rahbar CHQBTO‘ mashg‘ulot   boshlanishi  arafasida yoki oldindan ishonch xosil    qilish  uchun yordamchilar bilan     qo‘shimcha  mashg‘ulotlar  o‘tazishi kerak.

Bunda u  tayinlangan  yordamchilarni   materialni yaxshi  o‘zlashtirganliklarini  pribor  va  boshqa  o‘quv   buyumlaridan foydalanish    qoidalarini  o‘rganganliklarini,  me’yoriy    ko‘rsatkichlar va  baholash tartibini bilish  yoki bilmasliklarini tekshirib oladi. Faqat  shundan so‘ng yordamchilarga o‘quv  joylarida   mashg‘ulotlarni   o‘tkazishlariga ruxsat beradi.

YOCHQBT  o‘quv  mashg‘ulotlarini  uslubiy jihatdan  to‘g‘ri, yuqori pedagogik darajada va harbiy  ishni  yuqori  saviyadagi bilim bilan   olib  borish uchun harbiy  rahbar

(CHQBTO‘) ning o‘zi u yoki bu  mashg‘ulotga sifatli tayyorlanishi va  o‘quv-moddiy bazani va ta’lim  texnik  vositalarini , shuningdek, zaruriyat bo‘lsa   mashg‘ulotlarni   o‘tkazish uchun yordamchilarni ham  tayyorlab    qo‘yishi  va bu ishlarni mukammal darajada bo‘lishini ta’minlashi  shart.

Harbiy rahbar O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasining «Mudofaa xaqida»gi, «Harbiy xizmat umumiy harbiy  majburiyati xaqida» gi   qonunlari, harbiy  xizmatga respublika fuqarolarini tayyorlash  xaqidagi Vazirlar Maxkamasining    qarorlari  va  asosiy qoidalari   bilan tanishtirishda  talabalar  ularning ma’no va mazmunini,  Vatan himoyasi  bo‘yicha   o‘z vatanparvarlik burchini albatta ado etishga tayyor bo‘lgan  mustaqil davlat fuqarosi ma’naviy    qiyofasini tasvirlaydigan buyuk ma’naviy    qadriyatlar sifatida    qabul   qilishlariga  erishish  uchun     harakat   qiladi.

CHaqiruvga qadar boshlang‘ich  tayyorgarlikni  asosiy  yo‘nalishlari  o‘sib    kelayotgan avlod jismoniy va ma’naviy,  vatanparvarlik   ruhida tarbiyalash,  CHaqiriqqacha  va chaqiriq yoshidagi yoshlarni davlat mexnati va mudofaasiga tayyorlash.

YOCHQBT asosiy vazifalariga harbiy  bilimlar    kerakli xajmini  o‘zlashtirish, jismoniy tayyorgarlik,  o‘z vatani harbiy  tarixini, ramzlarini va tamoyillarini  o‘rganish, vatanparvar fuqaro, sodiq jangchini shakllantirish    kiradi.

«YOshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlash»   jarayonida talabalar:

  • o‘zining konstitutsiyaviy huquq va majburiyatlarini anglash, O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini, Vatan himoyasi haqida  va uni qurolli tajovuzdan himoya qilish haqida bilishi;
  • O‘zbekiston Respublikasi harbiy doktrinasining mudofaaga qaratilganligini;
  • O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari va boshqa qo‘shinlarning vazifalarini;
  • O‘zbekiston Respublikasi «Mudofaa to‘g‘risida»gi «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida»gi qonunlarni, O‘zbekiston Ruspublikasi Vazirlar Maxkamasining «O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining xizmatini tashkillash to‘g‘risida»gi qarorini, «O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarini harbiy ro‘yxatga kiritish va chiqarish, harbiy jinoyat sodir etganligi uchun va harbiy xizmatdan bosh tortganligi uchun jinoiy hamda ma’muriy javobgarlik to‘g‘risida»gi asosiy qoidalarini o‘rganishi;
  • O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Nizomlari va harbiy qasamyodning asosiy talablarini o‘rganish va anglashi;
  • harbiy qismning qurol va harbiy texnikasi, shaxsiy tarkibning turmush tarzi va joylashuvi bilan tanishishi;
  • harbiy ish asoslari, zaruriy harbiy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi, shuningdek jismoniy chiniqish va ruhan hamda ma’nan mustahkam bo‘lishi;
  • fuqarolar muhofazasi va tibbiy bilim asoslarini o‘zlashtirishi kerak bo‘ladi.

YOCHQBT jarayoni yoshlar harbiy xizmatni o‘tashda o‘zining konstitutsiyaviy burchini a’lo darajada bajarilishini va o‘ziga  topshirilgan zamonaviy jangovar  qurol va harbiy  texnikani qisqa muddatda  o‘zlashtirib olishini  ta’minlashdan iborat. rahbar yordamchisiga yo’riqnoma berish

YUqorida   qayd   etilganlarga  erishish,  erishganda  ham  muvafaqiyatli  erishish   har bir    harbiy  rahbar (CHQBTO‘) ning  imkoniyatlari  etarli  bo‘lavermaydi.

Biroq  shunga  qaramay  o‘quv  dasturi   talablarini  bajarilshida harbiy  rahbar (CHQBTO‘) ning  faoliyati  muhim  omillardan  bo‘lib  qolaveradi.

Tajribali   harbiy  rahbar (CHQBTO‘)lar mashg‘ulot o‘tkazish uchun, ayniqsa amaliy mashg‘ulotlarda o‘quv  joylariga  yordamchilarni  tayyorlashni  o‘z  vaqtida  amalga  oshiradilar.

Buning bilan  ular mashg‘ulot  samaradorligini  oshirib, o‘zlariga  qulaylik, talabalarga  mustaqil faoliyat  ko‘rsatish  imkoniyatini  yaratadilar.rahbar yordamchisiga yo’riqnoma berish

 

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba