Mustaqillik Deklaratsiyasining qabul qilinishi.

Mustaqillik Deklaratsiyasining qabul qilinishi. 

 

O’zbekiston hukumati Mustaqillik Deklaratsiyasi asosida 1990-vilda dadillik bilan respublika manfaatlaridan kelib chiqqan holda bir qator tadbirlar majmuasini amalga oshirdi. «O`zbekiston SSRdagi ijro etuvchi va farmoyish beruvchi hokimiyat tuzilmasini takomillashtirish va O’zbekiston SSR Konstitutsiyasi (Asosiy qonunijga o’zgartirishlar va qo’shimchalar kiritish to’g’risida» (noyabr)gi qonun. «Yer to’g’risida»gi (iyul) qonun, O’zbekiston Prezidentining respublika fuqarolari ga yakka tartibda turar-joy qurish va shaxsiy tomorqa xo’jaliklari uchun yer uchastkalari ajratish to’g’risidagi, aholi punktlarini gazlashtirish to’g’risidagi farmonlari, Vazirlar Mahkamasining paxta xomashyosi, boshqa turdagi dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarining xarid narxlarini ko’p martalab oshirish to’g’risidagi, shuningdek qishloq xo’jaligidagi mehnatga to’lanadigan haqni oshirish to’g’risidagi qarorlari va boshqalar ana shular jumlasiga kiradi.

 

Mustaqillik Deklaratsiyasining qabul qilinishi. O’zbekiston hukumati qishloq mehnatkashlarining iqtisodiy turmush sharoitlarining yaxshilashga qaratilgan bir qator tadbirlarni ishlab chiqdi va uni amalga oshirdi.. Faqat 1990-yilning boshlariga qadar respublikada 381 ming oila, yoki muhtoj bo’lganlarning deyarlik hammasini birinchi marta tomorqa uchastkalariga ega bo’ldi, 872 ming oila shu paytga qadar bo’lgan yerlarini ancha kengaytirib oldi. Shu maqsadlar uchun ja’mi 150 ming gektar yer yoki talab qilingan miq-dorning 95 foyizi ajratib berildi. Aholiga 21 ming bosh buzoq, 312 ming bosh qo’zi va uloq, 10 milliontadan ko’proq jo’ja sotildi. Bu ish keyinchalik yanada davom ettirildi. Aholiga qo’shimcha ajratilgan sug’oriladigan yer 500 ming gektarga yetkazildi. Ana shu tariqa aholiga tomorqa uchun berilgan yer miqdori 700 ming gektarni tashkil etdi. Bu yerlardan 9 milliondan ortiq odam foydalandi. Tomorqa yerlarining o’rtacha hajmi 0,2 gektardan ortiqqa yetkazildi. Bu tadbirlar mustamlakachilikka asoslangan buyruqboz sovetlar tuzumi sharoitida so’zsiz dadil qo’yilgan qadam edi. Qishloq mehnatkashlariga qo’shimcha yerlarning ajratib berilishi bir qator keskin hayotiy muammolarni hal qilishga yordam berdi. Ular nimalardan iborat edi?

 

Birinchidan, ijtimoiy foydali mehnat bilan band bo’lmagan aholini ish bilan

ta’minladi, ishsizlikning kuchayishini oldi olindi.

Ikkinchidan, aholining real daromadlari oshdi, shartnomalar asosida qishloq xo’jalik mahsulotlari yetishtirayotgan mehnatkashlar mehnat daftarchalari olish va qariganda nafaqa olib ijtimoiy kafolatlanish huquqiga ega bo’ldilar.

Uchinchidan, aholini hayotiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari bilan

ta’minlashdek keskin muammoga barham berildi.

To’rtinchidan, qishloq mehnatkashlarini uy-joy bilan ta’minlashdek sotsial

muhim masala ham o’z yechimini topdi.

Beshinchidan, respublikada ijtimoiy-siyosiy vaziyat bir qadar barqarorlashdi

va yaxshilandi.

 

O’zbekistonning yangi rahbari Islom Karimov «o’zbeklar ishi», «paxta ishi» bahonasi bilan tahqirlangan o’zbek millatining g’ururini tiklashni, yurt va elni haqiqiy mustaqillikka olib chiqishni o’zining asosiy vazifasi etib belgilaydi.Mustaqillik Deklaratsiyasining qabul qilinishi. 

 

manba