Nazorat mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazish. Talabalarning dasturni o’zlashtirganlik darajasi bo’yicha yakka tartibdagi bahosini aniqlash.

Nazorat mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazish. Talabalarning dasturni o'zlashtirganlik darajasi bo'yicha yakka tartibdagi bahosini aniqlash.

Nazorat mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazish. Talabalarning dasturni o’zlashtirganlik darajasi bo’yicha yakka tartibdagi bahosini aniqlash.

Ta’lim muassasalarida bitiruvchi kurs talabalari bilan o‘qitishining yakuniy bosqichida CHQBTdan olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlash va yuqorida dastur bo‘limlarida ko‘rsatilgani bo‘yicha nazorat mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun, CHQBT ga ajratilgan  vaqt hisobidan uch kunlik dala o‘quv mashg‘ulot (yig‘in)lari o‘tkaziladi. Bu mashg‘ulot (yig‘in)lar quyidagicha o‘tkaziladi:

 • umumta’lim maktablarida 11-sinf o‘quv bilan, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida 3-kurs talabalari bilan mart va may oylarida;
 • kasb-hunar kollejlarida 3-kurs talabalari bilan o‘qitishning oxirgi davrida o‘tkaziladi;
 • tuman (shahar) hokimligining qarori bilan tashkil topgan o‘quv punktlaridagi talaba o‘g‘il bolalar bilan tuman (shahar) hokimligining rejasiga muvofiq o‘tkaziladi.

Uch kunlik dala o‘quv mashg‘uloti (yig‘ini) — (DO‘M) quyidagi tartibda olib boriladi:

 • bir vaqtning o‘zida barcha yoki bir nechta ta’lim muassasalari tuman (shahar) o‘quv punktlarining talaba bolalarini mudofaa sport sog‘lomlashtirish lagerlariga (MSSL) yoki otaliqda bo‘lgan harbiy qismlarga yig‘ish yo‘li bilan;
 • bitta ta’lim muassasasining (TM) talaba bolalarini MSSL bazasidagi o‘quv punktlariga yoki otaliqdagi harbiy qismga yig‘ish yo‘li bilan;
 • har bir guruh (sinf) bolalarini har kuni mashg‘ulot maydonlariga, otish, joylari (tir)ga olib chiqish yoki yig‘ish yo‘li bilan;

DO‘M(Y) o‘tkazish vaqti va tartibini Mudofaa ishlari bo‘limlari tuman (shahar) xalq ta’limi organlari, viloyat (shahar) o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi boshqarmalari bilan birgalikda garnizon boshlig‘i bilan kelishilgan holda belgilanadi va CHQBT ni rejalashtirishga  qadar ta’lim muassasalari rahbarlariga  ma’lum qilinadi.

 DO‘M(y) ga  umumiy  baho.  CHQBT bo‘yicha talabalarning yillik  va  yakuniy bahosi.

Harbiy  rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib  borilgan  mashg‘ulot sifatini baholash. 

DO‘M(Y) uchun umumiy baho quyidagicha qo‘yiladi:

«a’lo» — agarda dasturning «Harbiy ish asoslari», «Otish tayyorgarligi» bo‘limlari bo‘yicha olingan baho – «a’lo» «Amaliy jismoniy tayyorgarlik» bo‘limidan esa «yaxshi» bahodan past bo‘lmasa, shuningdek «namunali», «yaxshi» odob-axloqqa ega bo‘lsa;

«yaxshi» agarda dasturning «Harbiy ish asoslari», «Otish tayyorgarligi», bo‘limlari bo‘yicha olingan baho «yaxshi» bahodan kam bo‘lmasa, «Amaliy jismoniy tayyorgarlik» bo‘limidan esa «qoniqarli»dan kam bo‘lmasa, shuningdek «namunali», «yaxshi» yoki «qoniqarli» odob-axloqqa ega bo‘lsa;

«qoniqarli» — agarda «Harbiy ish asoslari»dan tashqari biron bir boshqa bo‘limdan bitta «yaxshi» bahosi yoki «qoniqarli» odob-axloqqa ega bo‘lsa;

«qoniqarsiz» — agarda ikki va ortiq bo‘limlar bo‘yicha olingan baho     «qoniqarsiz», odob-axloqi esa «namunali», «yaxshi» yoki «qoniqarli» bo‘lsa  yoki «qoniqarli» baho, ammo «qoniqarsiz» odob-axloqqa   ega bo‘lsa.

DO‘M(Y) nazorat mashg‘ulotlarida  nazorat me’yorlari (mashq, usul, amaliy harakat, vazifalar) ushbu dasturdagi 2-ilova shartlari bo‘yicha bajariladi.

«Harbiy ish asoslari» bo‘limi bo‘yicha:

 • nishonni ilg‘ash, ularning joy atrofidagi narsalarga hamda belgilarga nisbatan joylashgan o‘rnini aniqlash va kuzatuv natijalari to‘g‘risida axborot berish;
 • o‘t ochish joyini tanlash, yotib otish uchun xandaq (okop) tayyorlash;
 • jang maydonida avtomatdan o‘t ochgan holda ildam qadam va qisqa yugurib, emaklab

harakatlanish (yaxlit bajarish);

 

«Otish tayyorgarligi» bo‘limi bo‘yicha (4-mavzu, 13 – 14 — mashg‘ulotlarda o‘tkaziladi): — avtomatni  qismlarga ajratish, tozalash va stvol ichini moylash (KA);

 • avtomatdan otish bo‘yicha dastlabki mashqni bajarish (kichik kalibrli miltiqdan otish mashqini bajarish);
 • o‘qdonga xonaki o‘qlarni joylash;
 • portlovchi qo‘l granatalarini (tankka qarshi) uloqtirish bo‘yicha 1(2)-mashqlarni

bajarish.

«Amaliy jismoniy tayyorgarlik» bo‘limi bo‘yicha:

 • turnikda tortilish;
 • 1000 yoki 3000 metrga yugurish;
 • to‘siqli yo‘lakdan oshib o‘tish, umumnazorat mashqini bajarish; — qo‘l kurashi (jangi) amallarini bajarish.

DO‘M(Y)  nazorat mashg‘ulotlarini tuman (shahar) hokimligining qarori bilan tuzilgan kommissiya tarkibi o‘tkazadi. Talaba bolalarga nazorat mashg‘ulotlarida qo‘yilgan baholar qaydnomasi komissiya tarkibining imzosi va hokimiyat muhri bilan tasdiqlanib ta’lim muassasasi direktoriga jo‘natiladi. DO‘M(Y) ga qo‘yilgan umumiy baho sinf jurnaliga DO‘M(Y) belgisi bilan yozib qo‘yiladi. Viloyat (tuman, shahar) xokimligi tomonidan tashkil etilgan o‘quv punktlarida CHQBT dan o‘tgan chaqiriq yoshidagi bolalar dasturidagi barcha bo‘limlar bo‘yicha MSSLning yakuniy bosqichiga o‘tkaziladi, ularning nazorat mashg‘ulotlarida olgan yakka tartibdagi baholari yakuniy baho hisoblanadi. MSSL nazorat me’yorlarini qabul qilish uchun tuman (shahar) hokimligi qarori bilan tarkibida MIB, FV bo‘yicha boshqarma, jismoniy tarbiya va sport qo‘mitasi, MK «Vatanparvar» tashkiloti vakillari bo‘lgan komissiya tuziladi. CHQBT bo‘yicha yillik (kurs) baho talabalarning chorak (semestr) baholariga asoslanib qo‘yiladi.

      CHQBT bo‘yicha yakuniy baho DO‘M(Y) umumiy bahosiga va yillik (kurs) bahoga asoslanib qo‘yiladi va quyidagicha aniqlanadi:

«a’lo» — agarda DO‘M(Y) uchun «a’lo» baho, shuningdek CHQBT bo‘yicha yillik

(kurs) bahosi «yaxshi» bahodan past bo‘lmasa;

«yaxshi» — agarda DO‘M(Y) uchun «yaxshi» baho bo‘lsa, shuningdek CHQBT bo‘yicha yillik (kurs) bahosi «qoniqarli» bahodan past bo‘lmasa;

«qoniqarli» — agarda DO‘M(Y) uchun «qoniqarli» baho bo‘lsa, shuningdek BCHT bo‘yicha yillik (kurs) bahosi «qoniqarli» bahodan past bo‘lmasa;

«qoniqarsiz» — agarda DO‘M(Y) uchun yoki yillik (kurs) bahosidan birontasi «qoniqarsiz» bo‘lsa.

CHQBTning yakuni bo‘yicha ta’lim muassasasi direktorining buyrug‘i tuziladi (tayyorlanadi). Bu buyruqqa DO‘M(Y) jarayonida talabalar ko‘rsatgan natijalar tahliliga asoslanib, shuningdek joriy o‘quv yili CHQBT dasturining qay tartibda bajarilganligiga qarab CHQBTning yakuniga baho beriladi.

Harbiy  rahbar va CHQBTO‘ tomonidan olib  borilgan  mashg‘ulot  sifatini   nazorat  qilish  rejadagi  mashg‘ulotlar  davomida  amlga  oshiriladi.Mashg‘ulotni  o‘rnini  o‘zgartirish  taqiqlanadi. Agar nazorat  qilish  kuni  haftalik  rejaga  muvofiq bir  nechta  sinf  (guruh)lar  bilan  turli  mavzularda mashg‘ulot  o‘tish kerak  bo‘lsa, bunday  holda  nazorat  qiluvchi  tomonidan mashg‘ulotlarning qaysi  biri  tekshirilishi  belgilanadi. Mashg‘lot  (dars)ning tahlili  darhol  o‘tkazilmaydi  bunda  dastlab  so‘z  mashg‘ulot  rahbariga, undan  keyin so‘z ta’lim  muassasasi  direktoriga beriladi. Bulardan  keyin nazorat  qiluvchi  (tekshiruvchi)  o‘tilgan  mashg‘ulot (darsni)ni  tahlil  qilib yakuniy  xulosalarni chiqaradi. Mashg‘ulot (dars)ga  baho  berishda:

O‘quv  va  tarbiyaviy  maqsadlarni,  shuningdek  mashg‘ulotni  olib  borish  uslublarini  dastur  talablariga  muvofiqligi;

Mashg‘ulotni  g‘oyaviy  darajasi,  tarbiyaviy  ahamyati,  hamda moddiy ta’minotning  to‘loqonligi  va  ulardan  mashg‘ulotda  foydalanishni;

Mashg‘ulotni strukturasini  saqlashni va vaqtni  taqsimlashlanishi,  o‘quv  materialini  ketma-ketlik  tartibi,  tushunarli  qilib etkazilishi,  to‘laqonligi  va  o‘quv  savollariga  ishlov  berilishi;

Hayotiylik  va avval o‘rganilgan materiallar  bilan  bog‘langanligi;

Usul  va  harakatlarni  amaliy  ko‘rsata  bilishni  tashkilashni, mavzuni  asosiy  tushunchalarini ifodalanishi, xulosa  va tushunchalarni lo‘nda ta’riflanishi;

Fanlararo  aloqalarni amalga  oshirilishi;

Barcha mashg‘ulotlar jarayonida o‘qitishni   individuallashtirilishi;

Talabalarni  anglash faoliyatlarini faollshtirish  usullari;

Mashg‘ulotdagi intizom  va talabalar  tomonidan  nizom  talablarini bajarilishi;

YAngi  materiallarni  mustahkamlash  uslublari;

Mashg‘ulotda yangi  pedagogik,  innovatsion   texnalogiyalarni  qo‘llanishi va zamonaviy ta’lim  texnika  vositalaridan samarali  foydalana  bilishi  alohida  inobatga  olinadi.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba