O’zbekiston bilan Markaz munosabatlarining keskinlashuvi.

O’zbekiston bilan Markaz munosabatlarining keskinlashuvi. 

1991-yilga kelib sobiq Ittifoqda millatlararo munosabatlar shu darajada keskin tus oldiki, SSSRning batamom parchalanish xavfi ko’zga yaqqol tashlanib qoldi. Bu davrda Litva, Latviya, Estoniyadan so’ng Gruziya va Ozarbayjon xalqi o’z davlat mustaqilligini e’lon qilgan edi. Mana shunday og’ir bir paytda markaz SSSRni saqlab qolish niyatida ayyorlik bilan turli xildagi tuzoqlarni ishlab chiqqan edi. Ana shunday tuzoqlardan biri 1991-yil aprelida Moskvaga yaqin NovoOgorova degan joyda SSSR Prezidenti va 9 ta ittifoqchi jumhuriyatlar rahbarlari imzolagan bitim edi. Bu bitim «mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish va inqirozni yengishga doir kechiktirib bo’lmaydigan chora-tadbirlar to’g’risida qo’shma bayonot» deb ataladi.

 

Bu bayonot «9Q1» (to’qqizta respublika va markaz) degan nom oldi. Ammo bu bayonot ham bajarilmadi va quruq qog’ozda qolib ketdi. Mana shunday sharoitda KPSS Markaziy Komiteti va Sovetlar hukumatining bir guruh rahbarlari 1991-yil, 19-21-avgustda Moskvada davlat to’ntarishi tayyorladilar. Ularning asl maqsad-muddaolari mamlaktda harbiy diktatura o’rnatish va zo’rlik vositasi bilan SSSRni saqlab qolishdan iborat edi. Natija esa teskari yakunga olib keldi. Tarixga GKCHP nomi bilan kirgan davlat to’ntarishi voqeasi dunyodagi so’nggi mustamlakachi saltanat — SSSRning batamom parchalanishini tezlashtirgan asosiy omil sifatida xizmat qildi.Shunday qilib 74 yil umr ko’rgan qizil mustamlakachi saltanat erk va milliy ozodlik kurashlari ta’siri ostida parchalandi.

 

«O’zbeklar ishi», «paxta ishi» deb atalmish xalq sha’ni va shuhratiga qora dog’ sifatida yopishtirilgan ishning qayta ko’rilishi va 1991-yil martiga qadar 2 ming kishining oqlanishi, Stalincha qatag’onliklar tufayli 20-50-yillarda tuhmat bilan nohaq ayblanganlardan gardanidagi tavqi-la’nat gunohlarning olib tashlanganligi O’zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy muhitning sog’lomlanishiga albatta ijobiv ta’sir ko’rsatdi.

O’zbekiston rahbariyati kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo’yishida ham o’zining mustaqil yo’lini belgilab oldi. Bu borada asosiy e’tibor mahalliy xalq vakillariga qaratildi. Albatta bu hoi ham xalqning ruhiy kayfiyatini ko’tarishda katta ahamiyatga ega bo’ldi.

O’zbekiston hukumatining dinga va diniy tashkilotlarga bo’lgan munosabti keskin o’zgardi. Chunki Islom Karimov haqli sur’atda ta’kidlaganidek «…Musulmon madaniyatidagi xalqni ruhiy tanazzul-dan chiqarish mumkin bo’lgan

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

asosiy yo’nalish din erkinligini, islom bilan chambarchas bog’liq milliy urfodatlarga rioya qilish erkinligini yaratib berishdan iborat edi. Biz uzoq va orziqib kutilgan ana shu erkinlikni so’zda emas, amalda ta’minladik».

 

Xalqimizning eng qadimiy tarixiy an’analaridan biri va doimo e’zozlab kelgan bayrami «Navro’z» qaytadan tiklandi va dam olish kuni deb e’lon qilindi. Ro’za hayit va Qurbon hayitlariga yangi hayot baxsh etildi. O’zbekistondan harbiy xizmatga chaqiriladigan yigitlar, respublika hududida o’z burchlarini o’taydigan bo’ldilar. Albatta bu tadbirlar O’zbekiston hukumatiga xalqning munosabatini ijobiy tomonga o’zgartirdi va mamlakatda ijtimoiy-siyosiy muhitni barqarorlashtirdi.

 

Islom Karimov respublika prokurori lavozimiga Usatovdan keyin milliy kadr tayinlanishini Markazdan talab qiladi va buni uddasidan chiqadi 1990-yil, 31oktabrda Oliy Sovetning 12-chaqiriq uchinchi sessiyasida O’zbekiston Prezidenti tavsiyasi bilan respublika prokurorining ittifoq prokuroriga qaramligiga barham berish va bu tizimning mustaqilligini ta’minlash maqsadida B.Mustafoyev O’zbekiston Bosh prokurori etib tasdiqlandi. Bu yurt tarixida birinchi marta respublikada prokurorning respublika Oliy organi tomonidan tasdiqlanishi edi. Prezident tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu ish respublika prokuroriga mustaqil faoliyat yuritish, prokuratura organlarini nomunosib kadrlardan tozalash imkoniyatini yaratdi. Prezident tomonidan respublika Bosh prokurori zimmasiga Gdlyan-Ivanovlarga nisbatan jinoiy ish qo’zg’atish, bu jinoyatlarni O’zbekistonda sodir etganlarini asos qilib, jinoiy ishni ko’rib chiqishni O’zbekiston ixtiyoriga topshirish yuzasidan SSSR Bosh prokuraturasi bilan aloqani sekin-asta uzish va bu holatga uzil-kesil barham berish vazifasi qo’yildi.O’zbekiston bilan Markaz munosabatlarining keskinlashuvi.  

 

mavzular

manba