O’zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi e’lon qilinishi va uning olamshumul ahamiyati.

O’zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi e’lon qilinishi va uning olamshumul ahamiyati. 

O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi e’lon qi-linganidan keyingi tarixiy vaziyat shunday ediki, endi davlat, xalq o’z taqdirini o’zi belgilaydi, deb e’lon qilish yetarli emas edi. O’zbekistonning davlat mustaqilligi bilan bog’liq qonunlar tizimini yaratish zarur edi. Ayni paytda mustaqillik g’oyasini ham faqat bir tomonlama — havoyi va yuzaki talqin qilib bo’lmas edi. Binobarin, erishilgan mustaqillikni sobitqadamlik bilan mustahkamlash, buning uchun izchil kurashish lozim edi.

 

O’zbekiston erishgan istiqlolni mustahkamlashda xalq tomonidan uning ma’qullanishini hisobga olib, mamlakatda referendum o’tkazishga qaror qilindi. 1991-yil 18-noyabrida Oliy Kengash VIII sessiyasi O’zbekiston Respublikasi referendumini o’tkazish to’g’risida qaror qabul qildi. Shunga muvofiq 29-dekabrda: «Siz Oliy Kengash tomonidan O’zbekiston Respublikasi mustaqil davlat deb e’lon qilinishini ma’qullaysizmi?» — degan masalada referendum o’tkazishga katta tayyorgarlik ko’rildi. Referendumni uyushqoqlik bilan o’tkazish maqsadida Markaziy saylov komissiyasi 13 okrug, 7 ming uchastka saylov komissiyalarini tuzdi. Ular joylarda referendum o’tkazish haqidagi Qonunning so’zsiz bajarilishini ta’minlash borasida katta tashkiliy ishlarni olib bordilar. Umumxalq referendumiga 10 millionga yaqin kishi, yoki saylov ro’yxatiga kiritilganlaming 94,1 foizi qatnashdi. Referendumda qatnashganlaming 98,2 foizi O’zbekiston Respublikasining mustaqil davlat, deb e’lon qilinishini yoqlab ovoz berdi. Shuni aytish kerakki, referendum butun respublika hududida qonun asosida tashkiliy jihatdan uyushqoqlik, fuqarolarning yuksak siyosiy faolligi bilan o’tdi. Buni referendumda AQSH, Turkiya, Malayziya va boshqa mamlakatlardan kelgan betaraf kuzatuvchilar ham tasdiqladilar.

 

O’zbekiston mustaqil davlat, deb e’lon qilingan kunning o’zidayoq mustaqil davlat ramzlarini joriy qilish yuzasidan amaliy choralar ko’rildi. O’zbekiston Respublikasining Davlat bayrog’i to’g’risida, respublika gerbining nusxasi va Davlat madhiyasining musiqiy bayoni haqida maxsus qaror qabul qilindi. Unda Konstitutsiya komissiyasining ekspert guruhiga Davlat bayrog’ining va-riantlari ustida ishlashni davom ettirish, Oliy Kengashning tegishli qo’mitalariga Konstitutsiya komissiyasi ijodiy guruhi bilan hamkor-likda Davlat bayrog’i, madhiyasi haqida qonun loyihalarini ishlab chiqib, navbatdagi sessiyaga taqdim etish topshirildi.

 

O’zbekiston davlat mustaqilligiga erishgach, o’zining xalqaro talablar va me’yorlar doirasida qiyofasini ko’rsatmog’i, buning uchun esa o’zining butun imkoniyatlarini, o’ziga xos jihatlarini ifo-dalovchi davlat ramzlariga ega bo’lmog’i lozim edi. Odatda ramzlar shunchaki ranglar yig’indisidan iborat bo’lgan shakllar emas, ular ayni ana shu davlatning va shu mamlakat mqarolarining o’zligidan kelib chiqmog’i, qolaversa, davlat siyosatining mazmun-mohiyatini o’zida mujassam etmog’i kerak.

mavzular

manba