O’zbekistonda ko’ppartiyaviylik tizimining shakllanishi. Siyosiy partiyalar. O’zbekistonda parlament tizimi va undagi islohotlar.

O’zbekistonda ko’ppartiyaviylik tizimining shakllanishi. Siyosiy partiyalar. O’zbekistonda parlament tizimi va undagi islohotlar.  

 

Muxolif partiyalar va harakatlar demokratik jamiyat qurishning zaruriy shartidir. 80-yillarning oxirlaridan boshlab O`zbekistonda bir qator ijtimoiy harakatlar paydo bo`ldi. Mustaqillik yillari mamlakatimizda 5 ta siyosiy partiya tashkil topdi. O`zbekiston Xalq demokratik partiyasi 1991 yil noyabrdan faoliyat ko`rsatib, o`z safida 420 mingdan ziyod a’zoni birlashtirgan. Oliy Majlisning 69 ta deputati uning a’zolaridir. «Vatan taraqqiyoti» partiyasi 1992 yil may oyida tuzilgan bo`lib, uning saflarida 35 mingdan ortiq a’zo bor. Uning 14 a’zosi Oliy Majlis deputati.

 

«Adolat» sotsial-demokratik partiyasi 1995 yil fevralda tashkil topgan bo`lib, 30 mingdan ortiq a’zo bor. Oliy Majlisda 47 deputatdan tashkil topgan o`z fraktsiyasiga ega. «O`zbekiston Milliy Tiklanish demokratik partiyasi» 1995 yil iyunda tashkil topgan. Saflarida 6 mingga yaqin a’zo bor. 1999 yil «Fidokorlar» milliy-demokratik partiyasi tashkil topdi. Shuningdek, Respublikada 1995 yil iyun oyida ta’sis etilgan «Xalq birligi» harakati ham mavjud. «Vatan taraqqiyoti» partiyasi va «Milliy tiklanish» partiyasi birlashdi. 2004 yilda O`zbekiston ishbilarmonlar va tadbirkorlar harakati – Liberal-demokratik partiyasi tashkil topdi.

 

Bu partiya va harakatlarning har biri jamiyatda ma’lum qatlamlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy qarashlarini ifodalaydi. Ular parlament shaklidagi partiyalar bo`lib, qonun chiqaruvchi va vakillik organlari saylovlariga ishtirok etadilar va qonun doirasida faoliyat ko`rsatadilar. Shuningdek, bu partiyalar saylangan deputatlari orqali qonun chiqarish jarayonida ishtirok etadilar. 

 

Mamlakatimizda partiya va harakatlardan tashqari 200ga yaqin kasaba, tadbirkorlar, yoshlar, faxriylar kabi ijtimoiy uyushmalar ham mavjud. Bular orasida eng ommaviy kasaba uyushmalari bo`lib, tarkibida 7,5 mln. a’zo bor. O`zbekiston hayotida yoshlarning o`rni beqiyosdir. 1991 yil oxirida O`zbekiston yoshlar ittifoqi tuzilgan. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997 yil 7 yanvar farmoni bilan iqtidorli yoshlarni xorijdagi ilg`or taraqqiy etgan oliygohlarda bilim olishlarini tayyorlash, tashkil etish uchun «Umid» javg`armasi tuzildi. Hozirgi kunda 2300 jamoat birlashmalari va nodavlat tashkilotlari faoliyat ko`rsatmoqda. Birinchi Prezident I.A.Karimov «bu tashkilotlar faqat xayriya va muvaqqat muassasalariga aylanib qolmasdan, demokratik qadriyatlarni, kishilarning qonuniy haq-huquqlarini va erkinliklarini himoya qilishlari kerak», deb vazifa qo`ydi. 

 

O`zbekiston Respublikasi 120dan ortiq millatlar va elatlarni birlashtirgan ko`p millatli davlat. Bugungi kunda respublikada yashovchi har bir fuqaro millati, kelib chiqishi, dini va irqidan qat’i nazar teng huquq va imkoniyatlarga ega. Aynan mana shu tamoyil milliy siyosatimizning asosini tashkil etadi. Respublikadagi barcha millatlarni rivojlanishiga katta e’tibor qaratilib, ularning tili va dinini hurmat qilish, milliy va xalq an’analarini saqlash, erkin va har tomonlama taraqqiyotini ta’minlash maqsadida 80 ta milliy markazlar tashkil etilgan. Bularning faoliyatini 1993 yil yanvarida tashkil etilgan Respublika Baynalmilal madaniy markazi boshqarib boradi. Respublikamizda millatlararo munosabatlarda barqarorlikka erishilgan. Bu – O`zbekistonda demokratik jamiyat qurishning garovidir. Millat va elatlarga o`zaro hurmatda bo`lish-jamiyat ma’naviy barkamolligini belgisidir. Bu holat davlatdagi milliy barqarorlikdan tashqari, bu barqarorlikning yanada mustahkamlanishi uchun zamin yaratadi. 

 

Hozirgi bosqichda jamiyatning demokratiyalashuvida «to`rtinchi hokimiyat» — matbuotning ahamiyati kattadir. 1997 yil Respublikamizda 8 tilda 495 ta gazeta 1844,2 ming nusxada, 113 ta jurnal 820 ming nusxada nashr etilgan. Ommaviy axborot vositalarini demokratiyalashtirish va qo`llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy-siyosiy jamg`arma tashkil etilgan. Respublikamizda jurnalist kadrlarni, ayniqsa, xalqaro jurnalistlarni tayyorlashga katta e’tibor berilmoqda. Bu borada 1999 yil mart oyida Vazirlar Mahkamasining O`zbekistonda jurnalist kadrlarni tayyorlashni, Toshkent Davlat Universitetining jurnalistika fakulteti va jahon tillari universitetida markazlashtirilishi katta ahamiyat kasb etadi. O’zbekistonda ko’ppartiyaviylik tizimining shakllanishi. Siyosiy partiyalar. O’zbekistonda parlament tizimi va undagi islohotlar.   

 

 

 

mavzular

manba