O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvi joriy etilishi.

O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvi joriy etilishi.  

1990-yil, fevral-aprel oylarida O’zbekiston Oliy Kengashi va Mahalliy Kengashlariga saylovlar bo’lib o’tdi. Bu saylovlarning ilgarigi davrdagi saylovlardan farqi shunda ediki, mamlakat tarixida birinchi marta ko’pgina okruglarda saylovlar bir necha nomzodlar davogarligida o’tkazildi. Ammo O’zbekiston Oliy Kengashiga nomzod ko’rsatgan 500 okrugdan 174 tasida muqobil nomzodlar ko’rsatilmadi.

 

Saylovni tashkil etish va o’tkazish jarayoni demokratik talablar darajasida bo’ldi, deb aytolmaymiz, nomzodi ko’rsatilgan vakillarning hammasiga bir xil sharoit va imkoniyatlar yaratilmadi. Bu va bosha sabablar taqozosiga ko’ra saylangan nomzodlarning 95 foizini kommunistik firqa a’zolari tashkil etdilar. «Yangi shakllangan 12-chaqiriq O’zbekiston Oliy Kengashi 1sessiyasining respublika istiqboli uchun katta ahamiyatga molik va sobiq Ittifoq doirasida birinchi bo’lgan siyosiy qarori — O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvini joriy etishi bo’ldi. 1990-yil, 24-martda respublika kompartiyasining birinchi kotibi Islom Karimov O’zbekistonning birinchi Prezidenti etib saylandi.

 

Islom Karimov — davlat va siyosat arbobi, O’zbekiston Respublikasining birinchi Prezidentidir. U 1938-yilda Samarqandda tug’ilgan. O’rta Osiyo  Politexnika instituti va Toshkent Xalq xo’jaligi institutlarini tamomlagan. 1960  yildan «Tashselmash» zavodida avval master yordamchisi, so’ngra master, texnolog bo’lib ishlagan. 1961-yildan V.P.Chkalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida muhandis, yetakchi muhandis konstruktorlik qildi. 1966-yildan O’zbekiston Davlat Plan Qo’mitasida fan vayangi texnikani joriy etish  bo’liminingbosh mutaxassisi, so’ngra RespublikaDavlat Plan qo’mitasi raisining birinchi o’rinbosari lavozimlarida ishladi. 1983-yildan O’zbekiston Moliya vaziri, 1986-yildan O’zbekiston Ministrlar Sovetiraisining o’rinbosari, Respublika Davlat Plan Qo’mitasining raisi vazifasini bajardi. 1986-yil dekabrdan Qashqadaryo viloyati partiya ko’mitasining birinchi kotibi, 1989-yil iyunidan O’zbekiston KP Markaziy Qo’mitasining birinchi kotibi, 1990-yil, 24-martdagi O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi sessiyasida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylandi. Islom Karimov 1991 -yil, 29-dekabrda birinchi bor muqobillik asosida o’tkazilgan umumxalq saylovida O’zbekiston Respublikasining Prezidenti etib saylandi.

 

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 89-moddasiga muvofiq u ayni vaqtda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining raisi hamdir. I.A.Karimov 1991-yil, 31-avgustda Toshkentda O’zbekiston Respublikasining mustaqilligini e’lon qildi. O’zbekistonning mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy va xalqaro maydonda erishgan muvaffaqiyatlari va yutuqlari Islom Karimov nomi bilan bog’liq.O’zbekistonda Prezidentlik boshqaruvi joriy etilishi.   

 

mavzular

manba