Qurollarning ta’mirlanishini tashkil etish.

Qurollarning ta'mirlanishini tashkil etish.

Qurollarning ta’mirlanishini tashkil etish.

Qurollarning ta’mirlanishini tashkil etish. Kichik kalibrli va pnevmatik miltiqlarga patronlar — alohida temir (stal) yashikda (seyf) qulf osilib va muhrlangan holda saqlanadi. YAshik (seyf)ni devor yoki polga mahkamlaganda uni patroni bilan olib ketilishini oldi olinishi kerak. temir (stal) yashikni (seyfni) qurol saqlash shkafiga joylashtirish mumkin. SHu bilan birga u shkafga mahkam biriktirilib, payvandlanishi, qulflanishi va surgut bilan muhrlanishi kerak. O‘quv o‘q-dorilari jihozlangan tokchalarda, o‘quv patronlari esa bundan tashqari taxta tuyachalarida (tik holatda) saqlanadi.

O‘q-dorilarning har bir turi tagiga     nomi yozilib, yopishtirib chiqiladi. Qayd etish kitobi raqamlanib, varaqlaridan ip o‘tkazib bog‘lab ta’lim muassasasining muhri bilan muhrlanadi. Kichik kalibrli miltiq va pnevmatik qurollarning patronlarini hisobdan   o‘chirish direktori tomonidan otish mashg‘ulotlari uchun patronlarni tarqatish    ro‘yxati (vedomosti) bilan dalolatnoma (akt) asosida amalga oshiriladi.

Kichik kalibrli va pnevmatik miltiqlarga patronlar — alohida temir yashikda (seyfda) qulf osilib va muhrlangan holda saqlanadi. YAshik (seyf)ni devor yoki polga mahkamlaganda uni patroni bilan olib ketilishini oldi olinishi kerak. temir yashikni (seyfni) qurol saqlash shkafiga joylashtirish mumkin. SHu bilan birga u shkafga mahkam biriktirilib, payvandlanishi, qulflanishi va surgut bilan muhrlanishi kerak. O‘quv o‘q-dorilari jihozlangan tokchalarda, o‘quv patronlari esa bundan tashqari taxta t uyachalarida (tik holatda) saqlanadi. O‘q-dorilarning har bir turi tagiga     nomi yozilib, yopishtirib chiqiladi. Qayd etish kitobi raqamlanib, varaqlaridan ip  o‘tkazib bog‘lab ta’lim muassasasining muhri bilan muhrlanadi. Kichik kalibrli miltiq va pnevmatik qurollarning patronlarini hisobdan   o‘chirish direktori tomonidan otish mashg‘ulotlari uchun patronlarni tarqatish ro‘yxati (vedomosti) bilan dalolatnoma (akt) asosida amalga oshiriladi.

‘quv qurollari va o‘q dorilarni kichik kalibrli miltiq va ularning patronlarini qabul qilib olish uchun yuk hujjatlari asos bo‘ladi. Sotib olingan kichik kalibrli miltiq va patronlari uchun esa — sotuvchi tashkilotning hisob varaqasi asos bo‘ladi. O‘quv qurollarini  va o‘q dorilarni ta’lim muassasasidan olib chiqish va tarqatish, dala mashg‘ulotlarida va  ta’lim muassasasiga qarashli otish joylari (strelkovыy tir)da mashg‘ulotlar o‘tkazish uchun     ta’lim muassasasining ruxsati bilan olib boriladi.

Agarda dala mashg‘ulotlari yig‘in usulida olib borilsa, unda ularni o‘tkazish      joylarida qurollarni saqlash uchun xona ajratilib uni qo‘riqlashni tashkil etiladi. MIB ruxsati bilan o‘quv quroli va kichik kalibrli miltiqlar YOCHQBT bo‘yicha mashg‘ulotlar   o‘tkazish uchun boshqa ta’lim muassasasiga berilishi mumkin, bunday hollarda ularni qabul qilib olish  ta’lim muassasasi direktori tomonidan amalga oshiriladi, direktor ularni yo‘qotib yoki o‘g‘irlanib ketish hollarini oldini olish maqsadida  mustahkam va ishonchli saqlanishini tashkillaydi va olingan o‘quv qurollari va o‘q dorilar (mashg‘ulot o‘tkazilganidan keyin) berilgan kuni qaytarilishi kerak.

O‘quv qurollari va o‘q doirlarni, kichik kalibrli miltiq va ularga patronlarni mashg‘ulotlarga va o‘q otishga berilganidan va olib chiqilganidan so‘ng ularni o‘q dori, kichik kalibrli miltiq, ro‘yxatdagi (tabel) buyumlarni   oldi-berdi kitobiga kerakli yozuvlar qayd etiladi.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba