Shanxay hamkorlik tashkilotiga kiruvchi davlat rahbarlarining Toshkent shahrida o’tkazilgan uchrashuvi.

Shanxay hamkorlik tashkilotiga kiruvchi davlat rahbarlarining Toshkent shahrida o’tkazilgan uchrashuvi.

SHHTga kiruvchi davlatlarning uchrashuvi Hozirgi davrda O’zbekistonning Shanxay Hamkorlik Tashkiloti-dagi ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu tashkilot (1996-y. Shanxay da chegara hududlarida harbiy sohada o’zaro ishonchni mustahkamlash choratadbirlari to’g’risida imzolangan Bitim doirasida) Xitoy bilan qo’shni davlatlar o’rtasida chegaralarga doir masalalarni hal etishga qaratilgan norasmiy forum sifatida tashkil etilgan edi.

SHHT – submintaqaviy xalqaro tashkilotga oltita davlat -Qozog’iston, Xitoy, Qirg’iziston, Rossiya, Tojikiston va O’zbekiston a’zo bo’lgan. SHHT tarkibiga kiradigan davlatlarning umumiy hududi Yevroosiyo hududining 61 foizini, umumiy demografik (nu-rusiy) jihatdan dunyo aholisining to’rtdan bir qismini tashkil etadi, iqtisodiy salohiyati nuqtayi nazaridan AQSHdan keyingi eng qudratli – Xitoy iqtisodiyotini qamrab oladi. Rasmiy tillari – rus va xitoy tili. Qarorgohi Pekinda joylashgan. SHHTga a’zo davlatlar hududining umumiy maydoni 30 mln. kv. km. yoki Yevroosiyo qit’asi maydonining beshdan uch qismini tashkil etadi. Ushbu davlatlar aholisining soni – 1,455 milliard kishi yoki dunyo aholisining taxminan to’rtdan bir qismini tashkil etadi.

SHHT tashkil etilishi tarixan umumiy chegaralarda qurolli kuch-lar va qurolaslahalarni qisqartirish to’g’risida Bitim qabul qilingan Moskva sammiti bilan uzviy bog’Hqdir. 1998-yildan Markaziy Osiyo mintaqasi, mintaqaviy xavfsizlik va ko’ptomonlama hamkorlik masalalari «Shanxay beshligi»ning diqqat markaziga aylana boshladi. Terrorizm, separatizmga qarshi kurashish, mintaqa doirasida iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni rivojlantirish «Shanxay beshligi»ning asosiy maqsadlari sifatida e’lon qilinadi.

SHHTga kiruvchi davlatlarning uchrashuvi Prezidenti Islom Karimov ishtirok etib, XXR Raisi Szyan Szemin bilan uchrashgan edi. Uchrashuv natijalariga ko’ra, «Dushanbe dekloratsiyasi» qabul qilindi. Bu hujjatning ahamiyati shundaki, unda taraflar xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm, qurol-yarog’ va giyohvand moddalarning noqonuniy savdosiga qarshi birgalikda kurashish, uzoq yillarga mo’ljallangan hamkorlik dasturini ishlab chiqish hamda bu borada tegishli kelishuvlar tuzishga kelishib olish bilan birgalikda, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli hududga aylantirish tashabbusi qo’ llab-quvvatlandi.

2001-yilning iyun oyida bo’lib o’tgan sammitda «Shanxay beshligi» unga a’zo bo’lgan davlat – O’zbekiston Respublikasi ishtirokida Shanxay Hamkorlik tashkilotiga aylantirildi. O’zbekistonning ushbu tashkilotga a’zo bo’lib kirishi ma’qullangach, mamlakatimiz shakllantirilayotgan yangi tashkilotning maqomi va ahamiyati, maq-sad hamda vazifalarini aniqlashtirish, jumladan, SHHT hech qachon harbiy yoki harbiy-siyosiy tashkilotga aylantirilmasligiga oid takliflarni ilgari surdi.

SHHTga kiruvchi davlatlarning uchrashuvi 2003-yilning mayida SHHT Mokvadagi sammitida davlat bosh-liqlar Kengashi, hukumat boshliqlari Kengashi, tashqi ishlar vazirlari Kengashi, Milliy muvofiqlashtiruvchilar Kengashi, ministrlik va ido-ralar rahbarlari Yig’ini, Kotibiyat, shuningdek, MATT hamda SHHT kotibiyati qoshidagi a’zo davlatlarning doimiy vakillari haqidagi tfizomlar tasdiqlandi.

Davlat boshliqlari tomonidan Mintaqaviy antiterroristik tuzilma Ijroiya qo’mitasi qarorgohini Bishkekdan (Qirg’iziston) Toshkent shahriga ko’chirish, shuningdek, 2004-yil 1-yanvaridan tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi organlari – SHHT Kotibiyatining Pekin shahrida, MATT Ijroiya qo’mitasining Toshkent shahrida ish boshlashi haqida qaror qabul qilindi.

SHHT tashqi ishlar vazirlari Kegashining 2003-yil sentabrida Toshkent shahrida bo’lib o’tgan yig’ilishida terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashish Shanxay Konvensiyasi, SHHT Xartiyasi, a’zo davlatlar o’rtasidagi MATT to’g’risida Bitimga o’zgartirish kiritish protokoli imzolanib, tegishli kommyunike qabul qilindi.

SHHT asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat:

 • a’zo davlatlar o’rtasida o’zaro ishonch, do’stlik va yaqin qo’shnichilik aloqalarini mustahkamlash;
 • mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni saqlash hamda mustahkamlash, yangi demokratik, adolatli va oqilona siyosiy hamda iqtisodiy xalqaro tartibni shakllantirishga ko’maklashish maqsadida turli yo’nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish;
 • terrorizm, separatizm va ekstremizmning barcha ko’rinish-lariga qarshi birgalikda kurash olib borish, giyohvand moddalar va qurol-yarog’ning noqonuniy savdosi hamda transmilliy jinoiy fao-liyatning boshqa turlari, jumladan, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish;
 • siyosiy, savdo-iqtisodiy, mudofaa, huquq-tartibotni saqlash, ta-biatni muhofaza etish, madaniy, ilmiy-texnikaviy ta’lim, energetik, transport, moliyakredit va boshqa sohalarda samarali mintaqaviy hamkorlikni qo’llab-quvvatlash;
 • a’zo davlatlar xalqlari turmush darajasi va sharoitlarini uzluk-siz yaxshilash maqsadida teng sherikchilik asosida mintaqada har tomonlama va barqaror iqtisodiy o’sish, ijtimoiy hamda madaniy taraqqiy otga ko’maklashish; v jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvda yondashuvlarni mu-
 • vofiqlashtirish;
 • a’zo davlatlarning xalqaro majburiyatlari hamda milliy qo-nunchiligiga mos ravishda insonning huquq va erkinliklarini ta’minlashga ko’maklashish;
 • boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarni yo’lga qo’yish va rivojlantirish;
 • xalqaro nizolarni oldini olish hamda ularni tinch yo’l bilan hal etilishida o’zaro aloqalarni mustahkamlash;
 • XXI asrda vujudga keladigan muammolarning yechimini bir-galikda izlab topish.
 • SHHTga a’zo davlat quyidagi tamoyillarga tayanadi:
 • davlatlar suvereniteti, mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, davlat chegaralarining daxlsizligini hurmat qilish, tajovuz qilmaslik, ichki ishlarga aralashmaslik, xalqaro munosabatlarda kuch ishlatish va kuch bilan tajovuz qilish, chegara hududlarda bir tomonlama ustun-likdan voz kechish;
 • barcha a’zo davlatlarning teng huquqliligi, har birining nuqtayi nazarini e’tirof etish va hurmat qilish asosida yagona yondashuv-larni izlash;
 • umumiy manfaatlar doirasida birgalikdagi xatti-harakatlarni bosqichmabosqich amalga oshirish;
 • a’zo davlatlar o’rtasidagi kelishmovchiliklarni tinch yo’llar bilan hal etish;
 • SHHT boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotga qarshi qaratil-magani;
 • Xartiya hamda SHHT doirasida qabul qilingan boshqa hujjat-lardan kelib chiqadigan majburiyatlarni to’liq hamda vijdonan baja-rilishi.
 • SHHT doirasidagi hamkorlikning asosiy yo’nalishlari quyidagi-lardan iborat:
 • mintaqada tinchlikni saqlash, xavfsizlik va o’zaro ishonchni mustahkamlash;
 • barcha a’zo davlatlar umumiy manfaatlari mos bo’lgan tashqi siyosiy masalalar yuzasidan xalqaro tashkilot va xalqaro forumlarda yaxlit nuqtayi nazarni izlab topish;
 • terrorizm, separatizm va ekstremizm, giyohvand moddalar va qurolyarog’ning noqonuniy savdosi hamda transmilliy jinoiy faoli-yatning boshqa turlari, jumladan, noqonuniy migratsiyaga qarshi bir-galikda kurashish choratadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
 • qurolsizlanish va qurol-yarog’ ustidan nazorat qilish masalala-rida sa’yharakatlarni muvofiqlashtirish;
 • mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikning turli shakllarini qo’llab-quvvatlash va rag’batlantirish, mahsulot, kapital, xizmatlar va texnologiyalarning erkin harakat qilishini ta’minlaydigan sav-do hamda investitsiyalar uchun qulay shart-sharoit yaratilishiga ko’maklashish;
 • transport va kommunikatsiya sohasidagi infratuzilmadan samarali foydalanish, a’zo davlatlar tranzit imkoniyatlarini takomil-lashtirish, energetika tizimini rivojlantirish;
 • tabiatdan, xususan, mintaqa suv zaxiralaridan oqilona foydala-nishni ta’minlash, tabiatni muhofaza etish borasida maxsus dastur va loyihalarni birgalikda amalga oshirish;
 • tabiiy va texnogen xarakterdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish hamda ularning oqibatlarini bartaraf etishda o’zaro yordam ko’rsatish;
 • SHHT doirasida hamkorlikni rvojlantirishga xizmat qiladigan huquqiy ma’lumotlar bilan almashish;
 • fan, texnika, ta’lim, sog’liqni saqlash, sport va turizm sohala-rida o’zaro munosabatlarni kengaytirish.

SHHT a’zo davlatlar o’zaro kelishuv asosida hamkorlik sohala-rini kengaytirishi mumkin. O’z maqsad hamda vazifalarini bajarish uchun SHHT doirasida davlat rahbarlari Kengashi, hukumat rah-barlari (Bosh vazirlar) Kengashi, Tashqi ishlar vazirlari Kengashi, vazirlik va (yoki) idoralar rahbarlari Yig’ilishi, Milliy muvofiqlashti-ruvchilar Kengashi, mintaqaviy antiterroristik tuzilma (MATT), Ko-tibiyat faoliyat yuritadi.

O’zbekiston xalqaro terrorizm, ekstremizm, separatizm va nar-kotrofikka qarshi kurash SHHT faoliyatini ustuvor yo’nalishi etib belgilanganini shak-shubhasiz qo’llab-quvvatlaydi. Mintaqaviy antiterroristik markaz faoliyati aynan xuddi shu masalalarning hal etili-shiga qaratilgan. Birinchi galda, nafrat va terrorizm g’oyalarini targ’ib etayotgan turli radikal va ekstremistik markazlarga qarshi kurashish zarur ekani ta’kidlandi.

SHHT doirasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish haqida to’xtalib, Prezident Islom Karimov ushbu masalani hal etishning asosiy yo’li sifatida Markaziy Osiyo umumiy bozorini shakllantirish zarurligiga e’tibor qaratadi. Zero, bu masalaning hal etilishi mintaqa mamlaktlari va xalqlar tub manfaatlariga mos keladi. Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlarning faol sheriklik ishtirokida umumiy bozor-ning tashkil etilishi tor milliy doiradan tashqarida yagona yondashuv va muvofiqlashtirilgan qonuniy me’yorlar amal qiladigan mahsulot va xizmatlar, mehnat va kapitallar yirik bozorini shakllantirishga imkon beradi.

O’zbekiston Markaziy Osiyo hududidan o’tadigan hamda SHHT a’zo davlatlarning Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi (MDH), Yevropa Ittifoqi (YI), Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini yo’lga qo’yish va mustahkamlashga xizmat qiladigan yirik transportkommunikatsiya loyihalari, yo’lak va marshrutlarni amalga oshirishga qaratilgan g’oya va takliflarni qo’llab-quvvatlaydi.

 

SHHTga kiruvchi davlatlarning uchrashuvi Bundan tashqari, «Shanxay Hamkorlik tashkilotiga a’zo davlatlarning terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi 2007-2009-yillarga mo’ljallangan hamkorlik Dasturi» qabul qilingan. A’zo davlatlarning «Sharq – antiterror – 2006» terrorizmga qarshi bir-galikdagi mashg’ulotlari, terrorizmni moliyalashtirish bilan bog’liq bo’lgan giyohvand moddalarning noqonuniy savdosiga qarshi simpoziumlar o’tkazib kelinmoqda.

Hozirgi vaqtda SHHT xalqaro hamkorlikning qudratli instituti, xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlash, xalqaro terrorizm, separatizm va ekstremizm, giyohvand moddalarni ishlab chiqarish va tarqatish kabi zamonaviy xavf-xatar va tahdidlarga qarshi kurashishning chi-nakam tayanchiga aylanib bormoqda.SHHTga kiruvchi davlatlarning uchrashuvi

Davlat rahbarlari kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisida ko’p tomonlama va o’zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish, shuningdek, dolzarb mintaqaviy va xalqaro masalalar ko’rib chiqildi. Unda SHHTga a’zo davlatlar rahbarlari bilan bir-ga, kuzatuvchi maqomidagi mamlakatlar delegatsiyalari rahbarlari – Mo’g’uliston Prezidenti Saxiagiyn Elbegdorj, Pokiston Islom Respublikasi Prezidenti Osif AH Zardoriy, Eron Islom Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqiy, Hindiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Somanaxalli Malayya Krishna hamda sammit mehmonlari – Afg’oniston Islom Respublikasi Prezidenti Hamid Karzay, Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ishtirok etdi.

Shuningdek, majlisda SHHT Bosh kotibi Muratbek Iman-aliyev, SHHT MATT Ijrochi direktori Jenisbek Jumanbekov, BMT Bosh kotibining o’rinbosari Yan Kubish, MDH Ijroi qo’mitasi raisi Sergey Lebedev, ODKB Bosh kotibi Nikolay Bordyuja, YevrAzES Bosh kotibining o’rinbosari Murat Musatayev, ASEAN Bosh kotibining o’rinbosari Sayakan Sisovong qatnashdi.

SHHTga kiruvchi davlatlarning uchrashuvi

mavzular

manba