Uch kunlik dala o‘quv mashg’ulot (yig‘in)larining maqsad va vazifalari, o‘tkazish joyi va o‘quv-moddiy bazasi.

Uch kunlik dala o‘quv mashg'ulot (yig‘in)larining maqsad va vazifalari, o‘tkazish joyi va o‘quv-moddiy bazasi.

Uch kunlik dala o‘quv mashg’ulot (yig‘in)larining maqsad va vazifalari, o‘tkazish joyi va o‘quv-moddiy bazasi.

O‘zbekiston Respublikasi  YOCHQBT dasturida akademik  litseylar, kasb — xunar  ta’lim muassasasilari va o‘rta umumta’lim  maktab internatlarida       uch   kun davomida    dalao‘quv  mashg‘ulotlar (yig‘inlar)ini  o‘tkazish ko‘zda  tutilgan. Dala-o‘quv  mashg‘ulotlar (yig‘inlar)i  ta’lim muassasalarida bitiruvchi kurs o‘quvchilari bilan o‘qitishining yakuniy bosqichda YOCHQBTdan olgan bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlash va yuqorida dastur bo‘limlarida ko‘rsatilgani bo‘yicha nazorat mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun, YOCHQBT ga ajratilgan  vaqt hisobidan uch kunliklik dala o‘quv mashg‘ulot (yig‘in)lari o‘tkaziladi. Bu mashg‘ulot (yig‘in)lar quyidagicha o‘tkaziladi:

 • umumta’lim maktablarida 11-sinf o‘quv bilan, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida

3-kurs o‘quvchilari bilan mart va may oylarida;

 • kasb-hunar kollejlarida 3-kurs o‘quvchilari bilan o‘qitishning oxirgi davrida o‘tkaziladi;
 • tuman (shahar) hokimligining qarori bilan tashkil topgan o‘quv punktlaridagi o‘quvchi o‘g‘il bolalar bilan tuman (shahar) hokimligining rejasiga muvofiq o‘tkaziladi.

Uch kunlik dala o‘quv mashg‘uloti (yig‘ini) — (DO‘M) quyidagi tartibda olib boriladi:

 • bir vaqtning o‘zida barcha yoki bir nechta ta’lim muassasalari tuman (shahar) o‘quv punktlarining o‘quvchi bolalarini mudofaa sport sog‘lomlashtirish lagerlariga (MSSL) yoki

otaliqda bo‘lgan harbiy qismlarga yig‘ish yo‘li bilan;

 • bitta ta’lim muassasasining (TM) o‘quvchi bolalarini MSSL bazasidagi o‘quv punktlariga

yoki otaliqdagi harbiy qismga yig‘ish yo‘li bilan;

 • har bir guruh (sinf) bolalarini har kuni mashg‘ulot maydonlariga, otish, joylari (tir)ga olib

chiqish yoki yig‘ish yo‘li bilan;

DO‘M o‘tkazish vaqti va tartibini Mudofaa ishlari bo‘limlari tuman (shahar) xokimligi, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi boshqarmalari bilan birgalikda garnizon boshlig‘i bilan kelishilgan holda belgilanadi va YOCHQBT ni rejalashtirishga  qadar ta’lim muassasalari rahbarlariga  ma’lum qilinadi.

DO‘M nazorat mashg‘ulotlarida Nazorat me’yorlari (mashq, usul, amaliy harakat, vazifalar) ushbu dasturdagi 2-ilova shartlari bo‘yicha bajariladi. Dala  o‘quv  mashg‘ulotlar (yig‘in)larini  tashkillash  va  o‘tkazish  uchun YOCHQBT o‘quv  dasturi bo‘yicha jami  18  soat vaqt  ajratilgan. SHulardan:

«Harbiy ish asoslari» bo‘limidagi  mashg‘ulotlar  uchun sakkiz soat,

«Otish tayyorgarligi» bo‘limidagi  mashg‘ulotlar    uchun    to‘rt  soat,

«Amaliy jismoniy tayyorgarlik» bo‘limidagi  mashg‘ulotlar  uchun     olti  soat vaqt

ajratilgan.

Bunda  o‘quvchilar    «Harbiy ish asoslari» bo‘limi bo‘yicha:

 • nishonni ilg‘ash, ularning joy atrofidagi narsalarga hamda belgilarga nisbatan joylashgan

o‘rnini aniqlash va kuzatuv natijalari to‘g‘risida axborot berishni;

 • o‘t ochish joyini tanlash, yotib otish uchun joy  (okop) tayyorlashni;
 • jang maydonida avtomatdan o‘t ochgan holda ildam qadam va qisqa yugurib, emaklab harakatlanish (yaxlit bajarish)ni;

«Otish tayyorgarligi» bo‘limi bo‘yicha (4-mavzu, 13 – 14-mashg‘ulotlarda o‘tkaziladi):

 • avtomatni qismlarga ajratish, tozalash va stvol ichini moylashni;
 • avtomatdan otish bo‘yicha dastlabki mashqni bajarish (kichik kalibrli miltiqdan otish mashqini bajarish)ni;
 • o‘qdonga xonaki o‘qlarni joylashni;
 • portlovchi qo‘l granatalarini (tankka qarshi) uloqtirish bo‘yicha 1(2)-mashqlarni bajarishni.

«Amaliy jismoniy tayyorgarlik» bo‘limi bo‘yicha: 

 • turnikda tortilishni;
 • 1000 yoki 3000 metrga yugurishni;
 • to‘siqli yo‘lakdan oshib o‘tish, umumnazorat mashqini bajarishni;
 • qo‘l kurashi (jangi) amallarini bajarilishlarini mashq qiladilar  va  me’yor talablarini

bajaradilar.

DO‘M  nazorat mashg‘ulotlarini tuman (shahar) hokimligining qarori bilan tuzilgan kommissiya tarkibi o‘tkazadi. O‘quvchi bolalarga nazorat mashg‘ulotlarida qo‘yilgan baholar qaydnomasi komissiya tarkibining imzosi va hokimiyat muhri bilan tasdiqlanib ta’lim muassasasi direktoriga jo‘natiladi. DO‘M ga qo‘yilgan umumiy baho sinf jurnaliga DO‘M belgisi bilan yozib qo‘yiladi.

Viloyat (tuman, shahar) xokimligi tomonidan tashkil etilgan o‘quv punktlarida YOCHQBT dan o‘tgan chaqiriq yoshidagi bolalar dasturidagi barcha bo‘limlar bo‘yicha MSSLning yakuniy bosqichiga o‘tkaziladi, ularning nazorat mashg‘ulotlarida olgan yakka tartibdagi baholari yakuniy baho hisoblanadi.

MSSL nazorat me’yorlarini qabul qilish uchun tuman (shahar) hokimligi qarori bilan tarkibida MIB, FV bo‘yicha boshqarma,  Madaniyat va sport vazirligi, MK «Vatanparvar» tashkiloti vakillari bo‘lgan komissiya tuziladi. YOCHQBT bo‘yicha yillik (kurs) baho o‘quvchilarning chorak (semestr) baholariga asoslanib qo‘yiladi.

YOQCHBT bo‘yicha yakuniy baho DO‘Mning umumiy bahosiga va yillik (kurs) bahoga asoslanib qo‘yiladi.

Tajribalarni ko‘rsatiishicha,  dala-o‘quv  mashg‘ulotlar(yig‘inlar)ini samarali olib borish uchun tayyorgarlik jarayonini aniq, ravshan  rejalashtirish, shuningdek xar tomonlama ta’minlash zarur bo‘ladi.

DO‘Mning har bir  mashg‘uloti  uchun  zarur bo‘lgan  o‘quv-moddiy  bazaga  ega bo‘lish  shart. Har bir  bir DO‘Mga  jalb  qilingan o‘quvchining  ekipirovkasi  o‘z ichiga  quydagilarni olishi  shart: Kalashnikov  avtomatining maketi, protivogaz, ikkita o‘quv qo‘l granata (yoki  granataning maketi)haltasi  bilan, suv idish(flyaga),bosh  kiyim, bel  tasmasi, piyodachilar  kichik  kurakchasi niqobi (chexoli) bilan, tumanda (ta’lim  muassasasida) belgilanib  o‘rnatilgan   bir xil  turdagi  kiyim bosh, yuvinish,taranish uchun  ashyolar  va yuk haltasi.

Ekipirovkaning  hamma buyumlari, tabel buyumlaridan  tashqari  barchasi  ta’lim  muassasalari tomonidan  tayyorlanadi  yoki  ta’minlanadi.

DO‘Mni  harbiy  qism  bazasida  o‘tkazish  uchun  harbiy  qism  komandiri o‘quv  maydonini, o‘q-dori va otish joyini  hozirlaydi. O‘quvchilar tarbiyaviy  va  sport  ishlarini  olib  borish  uchun  ofitser va serjantlar ajratib beradi.

O‘quvchilar  bilan DO‘Mning mashg‘ulotlari  o‘quv  qurollaridan, individual  himoya  vositalaridan va boshqa maxsus anjomlardan   shartli  ravishda foydalanish  bilan   maxsus  ishlab  chiqilgan  uslubda olib  boriladi.

O‘quvchilar bilan kalashnikov  avtomatidan  jangovor o‘q-dorilardan otishni  tartibga  ko‘ra  harbiy  qismning  yoki  mudoffa  ishlari bo‘limining  tajribali  ofitserlari  raxbarligida  mashg‘ulotning  bunday  turi  uchun    belgilangan  barcha    hafsizlik  chora  tadbirlariga      qat’iiy  amal  qilgan  holda o‘tkaziladi.

Ma’rifiy  va ma’naviy ishlarga ajratilgan vaqtlarda  urush  va  mehnat  faxriylari  bilan  uchrashuvlar  o‘tkaziladi,  vatanparvarlik  mavzusida kiniofilimlar ko‘rsatiladi  va  so‘ngi  ma’lumotlar eshittiriladi.   Qachonki  o‘tkazilayotgan  tadbirlarni  O‘zbek xalqining  hayoti  va  mehnati,   armiyamizning  jangovor va  ma’rifiy,  ma’naviy ishlarining  amaliyoti, shuningdek,  harbiy  qo‘shinlar  tomonidan  amalga  oshiriladigan  boshqa  vaziflar  bilan  o‘rinli  bog‘lansagina bu  tadbirlarning tarbiyaviy natijasiga  erishsa  bo‘ladi.

Bulardan  tashqari  ma’rifiy  va ma’naviy  ishlarga ajratilgan vaqtlarda  «Vatanparvar»

harbiy-sport  musobaqalari  tashkil  etiladi. Guruxlar  va seksiyalar  o‘rtasida  granata  uloqtirish, to‘siqlar  qatoridan   o‘tish  va  boshqa  harbiy  yo‘nalishli  musobaqalar  tashkil  etiladi. O‘quvchilar DO‘M davrida deyarli harbiy  qismlarning  kun  tartibidagidek  tartibda  yashaydilar.  

DO‘Mda  mashg‘ulotlarni  o‘tkazish  uchun mashg‘ulot  joyiga har kunlik  qatnov  bu  – ilojsizlik tadbiridir, shuningdek, unumsizroq tadbirdir. Mashg‘ulot  joyiga  har kuni qatnash bu — mashg‘ulot  joyi uchun  xudud  tanlash va jihozlash ishlarini  noqulay   rejalashtirish  va  moddiy ta’minlanishdagi  qiyinchiliklar  bilan bog‘liqdir. Masalan: o‘quvchilarni  manzilga  tashish, ovqatlanishni va tibbiy yordamni tashkil  etish va hakozolar. DO‘M o‘tkazish bilan  bog‘liq  ishlarni avvaldan boshlash to‘g‘ri bo‘ladi. Anjomlarni tayyorlash, otish  qurollarini  maketlarini, nishonlarni, xar xil  to‘siqlarni ko‘rsatuvchi  belgilarni, zarur o‘quv texnika  va imitatsiya vositalarini, ko‘rgazmali  qo‘llanmalarni  avvaldan  hozirlab  qo‘yish  tajribali harbiy rahbar

(CHTO‘)ning ishi bo‘ladi.

O‘quvchilar  bilan  DO‘Mni   xar  kuni borib  kelish bilan  o‘tkazishda bitta  guruhdan   ortiq  guruxlar bilan  chiqish maqsadga  muvofiq  emas.

Agarda   DO‘M ga ikki guruxdan  ortiq  guruxlar  bilan  chiqilsa harbiy rahbar

(CHTO‘)ga o‘qituvchilardan  bittasini, tartibga  ko‘ra   jismoniy  tarbiya yoki mehnat  o‘qituvchilaridan  birini  yordamchi sifatida  biriktiriladi.

DO‘M qanday  tashkil  etish  va  o‘tkazish    masalasini tuman (shaxar) hokimligi, shuningdek,  mudofaa  ishlar bo‘limlari  va  o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi boshqarmalari  bilan birgalikda hal  qiladilar.

Tajribalarga   ko‘ra     DO‘M  tashkil  etish  bo‘yicha ishlarni  ma’lum   bir  ketma-

ketlikda   olib   borish   maqsadga   muvofiqdir.

DO‘M ga tayyorgarlik  ishlari  taxminan  bir, bir  yarim  oy  ilgari  boshlanadi.Tuman (shaxar) hokimligi  MIB, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi boshqarmalari  birgalikda ta’lim  muassasalarining  harbiy rahbar (CHTO‘)i bilan    DO‘Mga  tayyorgarlik  ishlari  bo‘yicha rejatadbirlar  loyixasini  ishlab chiqish va ularni  o‘tkazish  muddatlarini  kelishib  olish   maqsadida yig‘ilish o‘tkazadi.

Rejaga  quyidagi  masalalar kiritilishi  shart: o‘quvchilarni  joylashuv  joyini  tayyorlash va ovqatlanish  tartibini; o‘quv  maydonlarini  tanlash va ta’lim  muassasalari  o‘rtasida taqsimlash; mashg‘ulotlar uchun  imitatsiya  vositalarini  qabul  qilib  olish;

mashg‘ulotlar uchun  reja-konspektlar  tuzish  va  ularni  o‘tkazish  bo‘yicha  zarur

ko‘rsatmalarni  olish.   harbiy rahbar (CHTO‘)i, MIB va  harbiy  qism  ofitserlari  bilan ko‘rsatmali-uslubiy  mashg‘ulotlarini o‘tkazish bo‘yicha dala  mashg‘ulotlari dasturi;

mashg‘ulotlar  jadvali va  kun  tartibini  tuzib chiqish; sutkalik  naryadning xujjatlarini ishlab  chiqish; vatanparvarlik va ommaviy sport ishlar  rejasini  ishlab  chiqish.

Rejalarning  xar  bir bo‘limlariga tadbirlarni bajarilish  muddatlari  qo‘yiladi  va  ma’sul  shaxslar belgilanib qo‘yiladi.

Agarda  DO‘Mri  harbiy  qismda bazasida o‘tkaziladigan  bo‘lsa,  harbiy  qism

komandiri  bilan  kelishiladi.

Zarur buyruq yoki rejalardan  ko‘chirmalar  ta’lim  muassasalariga  va  boshqa  manfaatdor  tashkilotlarga  etkaziladi. Ta’lim  muassasalarida   DO‘Mrini  o‘tkazish bo‘yicha  o‘z  buyruqlari  bo‘ladi.

Yig‘ilishning  yakuniga  ko‘ra  o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi boshqarmalarining  boshliqlari  DO‘Mriga jalb qilingan o‘quvchilar, tarkibini, o‘tkazish  joyi  va  muddatlarini aniqlaydigan  buyriq  chiqaradi.Xarajatlar   hisobi(smeta)si  tasdiqlanadi.

DO‘Mrini  tashkil etish  va  o‘tkazishni yanada  yaxshilash  maqsadida  quyidagi  lavozim  egalarini  tayinlash  lozim:

Oromgoxda  barcha   ishlarga   raxbarlik  qiladigan  va  shaxsiy  tarkibning  intizomiga, o‘quv  jarayonini  tashkil  etishga javob beradigan  yig‘in  boshlig‘i;

DO‘M o‘quv  dasturini  sifatli bajarilishiga yo‘naltirilgan, ma’naviy  va ma’rifiy ishlarni tashkil  etadigan,  yuqori  intizomni  ta’minlashga va shaxsiy  tarkibni  ma’naviy  va  ma’rifiy ahvoliga  javob  beradigan    ma’naviy  va ma’rifiy ishlar  bo‘yicha  yig‘in  boshlig‘ining  o‘rinbosari;   mashg‘ulotlarni  rejalashtirish, o‘quv  maydonlarni  maqsadga  muvofiq, samarali foydalanishni  to‘g‘ri  yo‘lga  qo‘yish,  mashg‘ulotlarni  sifatli  olib  borishni  nazoratga  olish, yig‘indagi ichki  xizmatni  tashkil  etish   va  uni olib  borish,  buyurtmalar,  arizalar  va  hisobotlarni  o‘z  vaqtida  taqdim  etish  majburiyati yuklatilgan    o‘quv  ishlari  bo‘yicha  yig‘in  boshlig‘ining  o‘rinbosari;  majburiyatiga oromgohga  zarur  bo‘lgan  barcha narsalar  bilan   , birinchi  navbatda yuqori  sifatli  oziq-oaqat va toza  ichimlik suvi bilan  ta’minlash kiradigan xo‘jalik  ishlari  bo‘yicha  yig‘in  boshlig‘ining  o‘rinbosari. U shuningdek, DO‘Mga  ajratilgan  avtoulovlarning  texnik  xolatiga va undan to‘g‘ri  foydalanishga  ham  ma’suldir;

DO‘Mdagi  o‘quvchilarga  tibbiy   xizmat  ko‘rsatadigan  va  oromgohni  sanitargigienik  ahvolini nazoratini amalga  oshiradigan  vrach  tayinlanadi.

YUqorida  ko‘rsatib o‘tilgan  lavozim  egalari tuman (shaxar) xakimligining  qarori  bilan  o‘qituvchilar  tarkibidan  yoki o‘smirlar  bilan  ishlash bo‘yicha yaxshi tajribaga  ega va maxsus zarur  ma’lumotga  faollar  hisobidan tayinlanadi.

DO‘Mda  qatnashayotganlar  hisobidan kelib  chiqib vzvodlar, guruxlar  va  seksiyalar shaklllantiriladi. Har  bir  ta’lim  muassasalaridan kelgan  o‘quvchilardan  guruxlar  tashkil etiladi, har bir sinfdan  esa  seksiya  tashkil  etiladi.

Qaerda DO‘Mni  o‘tkazish uchun harbiy  qism  jalb  qilingan bo‘lsa gurux  komandirlari  serjantlardan, seksiya  komandirlari  esa  o‘quvchilardan  tayinlanadi. Serjantlar  tarkibini jalb qilish  imkoni  bo‘lmagan  taqdirda    gurux  komandirlari  etib  irodali, intizomli va  chaqiruvga qadar  tayyorgarlik  fanidan  yaxshi  o‘zlashtiradigan  o‘quvchilardan  tayinlanadi.

O‘quvchilar  DO‘Mga   ta’lim  muassasalarida  belgilangan  kiyim-bosh  bilan  kelishga  majbur.(belgilangan  kiyim-boshga va farqlovchi  belgilarga  o‘xshash, shuningdek Qurolli  Kuchlar harbiy  xizmatchilarini  farqlovchi  belgilarini kiyib, taqib  yurish  ta’qiqlanadi).

DO‘Mning  boshlanishida  o‘quvchilar bilan oldinda  turgan o‘quv davri  masalalarini  tahlil qilish  yuzasidan   umumiy yig‘ilish  o‘tkaziladi. Yig‘ilishda  ta’limni  yuqori  sifatli bo‘lishiga  erishish  uchun  qo‘shimcha  chora tadbirlar  ham  belgilanishi  yanada  yaxshi  Samara  berishini  unutmaslik  lozim.

SHundan  keyin  o‘quvchilarning individual majburiyatlarining  yig‘indisidan kelib chiqib  o‘zaro musobaqalar o‘tkazish  masalalarini hal  qilish bo‘yicha     guruxlar  yig‘ilishi  o‘tkaziladi. Odatga  ko‘ra musobaqalarni  o‘tkazishni tashkil  etish  ta’lim  sifatini  yuqori  darajada  bo‘lishini, o‘quvchilarni  o‘quv  dasturining  barcha me’yorlarini muvofaqiyatli  topshirishiga va harbiycha  odob-axloqni  o‘quvchilarda  mujassalashtirishga  qaratilgan  bo‘ladi.

Musobaqalarni   oshkora va nitijalarni  taqqoslab  o‘tkazilishini  ta’minlash shart. G‘oliblar  uchun  ko‘chma taqdirlash  sovg‘alari(kubok va  h.k) bilan  mukofatlash   maqsadga muvofiq  bo‘ladi. Musobaqa  ko‘rsatkichlarini  kechki  yo‘qlama yoki  ertalabki  mashg‘ulotlarga  tarqatuv safida, shuningdek,    mashg‘ulotlar  yakunidagi  tarqatuv  safida  e’lon  qilinadi  va  devoriy  gazetalarda  ham yoritiladi. Ko‘chma  mukofatlarni taqdimotini  tantanali  ravishda   o‘tkazish   lozim.   Bularning  tadbirlarni maromiga  etkazib o‘tkazilishi musobaqalarni  samarali  bo‘lishida  katta  rol o‘ynaydi.

Ayrim  tuman (shaxar)larning  ta’lim muassasalari  ma’lum bir  sabablarga  ko‘ra  yuqori bosqich  o‘quvchilari  bilan  DO‘Mni  har kuni o‘quv  maydonlariga  borib  kelib  o‘tkazishlarida yuqorida  keltirilgan  yig‘in  o‘tkazish uslubiyoti  talablariga  amal  qilishlari  to‘g‘ri  bo‘ladi.

DO‘Mni  tashkil  etish  va  o‘tkazish bo‘yicha  tadbirlar  rejalarini  ta’lim  muassasasi

direktorining   burug‘  bilan  tasdiqlanadi.

DO‘Mni  muvofaqiyatli  o‘tkazishning yana bir  muhim  jixati  ta’lim sohasining rahbarlari  tomonidan  DO‘Mni  tantanali  ochilishi  bo‘lib  hisoblanadi. Bunda  ta’lim muassasalarining  direktorlari,  harbiy  qism,  MIB vakillari,    urush  qatnashchilari  va tuman(shaxar) jamoatchilik  vakillari, «Kamolot» yoshlar  ijtimoiy  harakati  vakillari, shuningdek,   ota-onalar  taklif   etiladi.

DO‘Mni  yuqori  saviyada  o‘tkazilishi  shaxsiy  tarkibni  ko‘tarinki ruh  bilan  ish  boshlashlariga  turtki bo‘ladi.  Kun  tartibida  mashg‘ulotlar  olib  borish, mustaqil tayyorgarlik,  ma’naviy  va ma’rifiy, ommaviy-sport   ishlarni  olib  borish,   jismoniy  mashq, asbob-anjomlar va  protivogazlarni  tartibga  keltirish  uchun,  shuningdek, o‘quvchilarning  ovqatlanishi,  dam  olishi  va kechki  yo‘qlama (agar  oromgohda tunalsa)  o‘tkazish  uchun ham  vaqt ajratiladi.

DO‘Mda  ommaviy-sport  ishlari  asosan  har-hil  turdagi  sport  musobaqalarini, marsh yurish(brasok)larni, har-xil g‘ovlardan  oshib o‘tishlarni  va  harbiylashtirilgan  o‘yinlarni  o‘tkazilishiga  qaratiladi.

Bunday  mashg‘ulotlarni  o‘tkazishda MK «Vatanparvar» tashkiloti, «Kamolat» yoshlar  ijtimoiy harakati,  Fuqoro shtablari, trener  murabbiylar  va  boshqa  ayrim  ishchilar  jalb  qilinadi.

DO‘Mrining yakuni  mashg‘ulot  rahbarlari  va  qatnashchilarni  barcha-barchasini  saf  tortkizib tantanali   yopiladi.  DO‘Mrining yopilishiga ta’lim  sohasini  vakillarini, harbiy  qism, MIB vakillarini  va urush  va  mehnat  faxriylarini,   MK «Vatanparvar» tashkiloti, «Kamolat» yoshlar  ijtimoiy harakati, shuningdek  «Fuqoro himoyasi» shtablari  vakillarini  ham taklif  etish  lozim.

Bunda yig‘in boshlig‘i mashg‘ulotlarga yasab yig‘inda faol  qatnashganlarni nomlarini atab o‘tadi,  yig‘in  qatnashchilariga minnatdorchiliklar  va  boshqa  rag‘batlantirishlarni e’lon  qiladi ularga  kelajakda  O‘R QK safida  xizmat burchini  a’lo  darajada o‘tashlari  uchun    yo‘lyo‘riqlar  ko‘rsatib   muvofaqiyatlar  tilaydi.

DO‘Mri yoshlarni  chaqiruvga  qadar  boshlang‘ich  tayyorgarligining  eng  muhim  yakuniy  bosqichi  bo‘lib   hisoblanadi. YOshlarni Vatanni himoya  qilishga tayyorgarligini  shakllanib borishiga va O‘R QKdagi   harbiy xizmat vazifalarini puxta  bajarishlariga, shuningdek,   harbiy o‘quv yurtlariga kirishga qaror  qilgan yoshlarni  kirish imtihonlaridan muvofaqiyatli o‘tishlariga  ko‘p  hollarda  DO‘Mrining  yaxshi  tashkil  qilinib, samarali  o‘tkazilishiga  ham bog‘liq bo‘lib  qoladi.

Xuddi  shuning  uchun  ham yoshlarni  chaqiruvga  qadar  boshlang‘ich  tayyorgarligi  bo‘yicha  qo‘yiladigan  yakuniy  bahoga  o‘quvchilarning DO‘Mrida  olgan  baholari  shartli  ravishda  inobatga  olinadi.

Mazkur  kursatmalar  joylardagi boshqa bir  imkoniyatlarni  inkor  qilmaydi. Ta’lim  muassasalari  va  boshqarmalar  DO‘Mrini  o‘tkazilishiga  ijodiy  ruhda  yondashishlari  va  uning  mazmunini  yanada  boyitish  uchun  oqilona  tashabbus ko‘rsatishlari  kerak  bo‘ladi.

Bir  qarashda  uch  kunlik  qisqa  fursatda  yuqorida  ko‘rsatilgan ko‘rsatmalarni  amalda  o‘tkazish   katta qiyinchiliklarga duch kelinishi     mumkinday tuyulishi. Biroq  bu  ishga  ma’sul  rahbarlarning o‘z  ma’sulyatlarini his  qilib, DO‘Mrini  o‘tkazish  uchun  sidqidildan  yondashilsa, ayniqsa bu  ishni  boshida  turadigan  va  sifatli  o‘tkazilishida  asosiy  rol  o‘ynaydigan harbiy rahbar (CHTO‘)larining  bu  ishga  o‘z  vaqtida  bel  bog‘lashlari DO‘Mrini  samarali  o‘tkazish  uchun  muhim  omil  bo‘lib  xizmat  qiladi  va  bunday  ishlar  fidokor   kishilar  tomonidan  imkon qadar  amalga  oshirilib  kelinmoqda.

Muallif: Xasanov M

mavzular

manba